Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

LEP

LEP
„Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije"
 
„Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije" je jedan od 19 projekata u okviru šireg projekta ''''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH'''', koji Evropska unija finansira sa četiri miliona eura, a implementira Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.
 
Projekat implementira Udruženje poslodavaca FBiH u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS", općinama Kantona Sarajevo, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo.
 
Predviđeno trajanje Projekta je 12 mjeseci, a rezultirat će osposobljavanjem i zapošljavanjem 20 učenika u profesiji vozača motornog vozila, automehaničara, autolimara, autolakirera, autoelektričara za kompaniju Centrotrans, kao partnera Projekta. Projektom je predviđena edukacija deset mentora praktične nastave u kompanijama, deset nastavnika praktične nastave u školama, devet općinskih djelatnika i devet savjetnika za zapošljavanje koji rade sa poslodavcima po modelu dualnog obrazovanja. Također, u devet sarajevskih općina bit će osnovani info pultovi za podršku aktivnostima dualnog obrazovanja, bit će izrađen promotivni materijal o dualnom obrazovanju te identificirani bitni elementi koji će poslužiti kao polazna osnova za izradu Zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo i za izmjenu nastavnih planova i programa u srednjim strukovnim školama. 
 
 

Konstituirajuća sjednica Savjetodavnog odbora projekta „Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije" 

 

Konstituirajuća sjednica Savjetodavnog odbora projekta „Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije„ održana je 16. februara 2018. godine u prostorijama Udruženja poslodavaca FBiH, vodećeg aplikanta.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Srednjoškolskog centra Vogošća, Srednje škole za saobraćaj i komunikacije, općina Novi grad Sarajevo, Novo Sarajevo i Vogošća, kao i predstavnici Ministarstva obrazovanja KS, Službe za zapošljavanje KS i kompanije Centrotrans.

Koordinator Projekta Zlatan Dedić upoznao je članove Savjetodavnog odbora sa zadacima Odbora, odnosno sa planom aktivnosti na osnovu kojeg je predviđena realizacija Projekta.

Cilj projekta je podizanje kapaciteta institucija i kompanija za zakonsko regulisanje, provođenje  i promociju dualnog obrazovanja. Kroz dizajnirani i implementirani pilot projekat 20 učenika srednjih strukovnih škola bi bilo osposobljeno i zaposlilo se kod poznatog poslodavca. Pilot projekat je  osnova za izradu materijala koji  bi se koristio u promotivnoj kampanji o benefitima dualnog obrazovanja.

 

                                                Projekat „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" odvija se po planu

Na drugoj sjednici Savjetodavnog odbora projekta „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije", održane 05. aprila 2018. godine, podnesen je Izvještaj o realizaciji projekta u dosadašnjem periodu. Konstatovano je da se Projekat realizuje u skladu sa Operativnim planom aktivnosti, bez obzira što ugovor još nije potpisan sa Međunarodnom organizacijom rada.

Razgovaralo se i o načinu realizacije aktivinosti u narednom periodu. Kompanija Centrotrans će, po završetku praktične nastave, dostaviti prijedlog za izmjenu programa praktične nastave Ministarstvu obrazovanja Kantona Sarajevo, zaključeno je na sjednici.

Neophodna je reforma obrazovnog sistema u dijelu srednjeg strukovnog obrazovanja  a uvođenje modela  dualnog obrazovanja u obrazovni sistem  je dobra prilika za rješenje problema neusklađenosti znanja i vještina sa kojima učenici završavaju školu sa zahtjevima procesa rada u kompanijama.  Kroz dizajnirani i implementirani pilot projekat 20 učenika srednjih strukovnih škola bi bilo osposobljeno i zaposlilo se kod poznatog poslodavca.

 

 Prvi edukacijski seminar


Dualno obrazovanje podrazumijeva edukaciju učenika i u školi i kompaniji, za što je potrebno sistemsko uređenje obrazovanja zakonskim i podzakonskim aktima u Kantonu Sarajevo - kazao je predstavnik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Zlatan Dedić tokom seminara "Jačanje kapaciteta ciljnih grupa u dualnom obrazovanju". Prvi od tri edukacijskih seminara održan je 24. aprila 2018. godine u Sarajevu.

Udruženje poslodavaca FBiH u partnerstvu sa Srednjom školom sa saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS", općinama Kantona Sarajevo, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo implementira projekat „Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije". Projekat se provodi u sklopu krovnog projekta ''''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH'''', jednog od 19 takvih partnerstava uspostavljenih u zemlji kojeg Europska unija finansira sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Suština dualnog obrazovanja je, naglasio je Dedić, povezanost ponude i potražnje radne snage na tržištu rada, što bi rezultiralo povećanim brojem zaposlenih osoba te promjenu sistema u kojem će fokus biti na praktičnoj nastavi u kompanijama.

Na seminaru koji se održao u okviru Projekta Međunarodne organizacije rada "Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije" učestvuju nastavnici te predstavnici kompanija, općina i Službe za zapošljavanje KS-a, a Dedić ističe da je ovaj projekt sačinjen od tri aktivnosti.

Prva je pilot projekt u kojem će 20 učenika iz Srednje škole za saobraćaj i komunikacije i Srednjoškolskog centra Vogošća u drugom polugodištu raditi u kompaniji Centrotrans Eurolines.

- Učestvovat će u praktičnoj obuci i raditi na poslovima automehaničara, autolakirera ili autoelektričara, a nakon završetka školske godine, ukoliko zadovolje uslove, dobili bi posao - kazao je Dedić.  

U okviru projekta će biti održana i edukacija ciljnih grupa, kao i promocija dualnog obrazovanja koja podrazumijeva izradu spotova o učenicima koji su učestvovali u projektu, kao i organiziranje dana otvorenih vrata i info-deskova.

Vlada Kantona Sarajevo je početkom maja usvojila Smjernice za uvođenje dualnog obrazovanja te formirala radnu grupu za izradu nacrta zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo, koji bi bio prvi u Federaciji BiH.   

 

                                      Drugi edukacijski seminar „Saradnja kompanija i srednjih strukovnih škola u dualnom obrazovanju"


Udruženje poslodavaca FBiH u partnerstvu sa Srednjom školom sa saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS", općinama Kantona Sarajevo, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo implementira projekat „Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije". Projekat se provodi u sklopu krovnog projekta ''''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH'''', jednog od 19 takvih partnerstava uspostavljenih u zemlji kojeg Europska unija finansira sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Kao jedna od glavnih aktivnosti jest i organizacija tri edukaciona seminara za interesne grupe kroz projekat. Prvi edukacijski seminar održan je 24. aprila, a drugi edukacijski seminar pod nazivom „Saradnja kompanija i srednjih strukovnih škola u dualnom obrazovanju" 15. maja 2018. godine.

Seminar je namjenjen isključivo predstavnicima srednjih strukovnih škola i kompanija iz različitih oblasti, a učesnici su imali priliku razmijeniti iskustva u vezi planova praktične nastave u kompanijama i nastavnih planova i programa u školama.

Kroz zajedniči rad identifikovano je niz modaliteta na koji način bi se u budućnosti mogla razvijati jača saradnja između škole i poslodavaca.

Izuzev predstavnika škola i kompanija, svoje učešće uzeli su i predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta KS  i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ. Učesnici su na ovom skupu imali priliku i čuti izlaganje Georga Burggera, CIM ekperta za srednje strukovno obrazovanje koji je govorio o praksi i saradnji škola i kompanija kroz dualno obrazovanje.

 

                                Održana III sjednica Savjeta projekta "Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije"

 

Na III sjednici Savjeta projekta "Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" prezentovan je Izvještaj o realizaciji projektnih aktivnosti  za period  april-maj 2018. godine i Informacija o pripremi planiranih projektnih aktivnosti za period juni-august 2018. godine.

Sjednica je održana 07. juna 2018. godine, a prisustvovali su joj predstavnici općine Vogošća i Novi Grad Sarajevo, Zavoda za zapošljavanje KS, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, Srednje škole za saobraćaj i komunikacije, Mješovitog srednjoškolskog Centra Vogošća i predstavnici kompanije Centrotrans.

Koordinator Projekta Zlatan Dedić prisutne je informisao o dva edukacijska seminara na kojima su učesnici imali priliku čuti više o jačanju kapaciteta ciljnih grupa u dualnom obrazovanju i saradnji kompanija i srednjih strukovnih škola u dualnom obrazovanju.

Predstavnici kompanije Centrotrans iz Sarajeva, koji su kroz projekat obučavali 18 učenika iz Srednje škole za saobraćaj i komunikacije i Mješovitog srednjoškolskog Centra Vogošća, su naglasili da je praktična nastava obavljena na zavidnom nivou, te da su škole i kompanija uskladili kurikulume. Napomenuli su da će nekoliko učenika u skorijem roku biti zaposleni u ovoj kompaniji, što je i jedan od ciljeva projekta, odnosno, smanjenje broja nezaposlenih u FBiH.

Koordinator Projekta je članovima Savjeta predstavio aktivnosti koje će se provoditi u narednom periodu, te predstavio kanale promocije dualnog obrazovanja koje predviđa Projekat ali koji će se odvijati i nakon njegove implementacije.

Udruženje poslodavaca je svjesno važnosti dualnog obrazovanja i zasigurno će nastojati promovisati i učestvovati u kreiranju što boljeg i kvalitetnije školstva u Federaciji BiH.

Članovi Savjeta su pozdravili napore Udruženja poslodavaca FBiH u realizaciji projektnih aktivnosti, te naglasili da očekuju brojno uključivanje poslodavaca u proces uvođenja dualnog obrazovanja u Federaciji BiH.

 

                             Treći edukacijski seminar „Uloga općina i javnih zavoda za zapošljavanje u razvoju dualnog obrazovanja"

Udruženje poslodavaca FBiH u partnerstvu sa Srednjom školom sa saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS", općinama Kantona Sarajevo, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo implementira projekat „Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije". Projekat se provodi u sklopu krovnog projekta ''''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH'''', jednog od 19 takvih partnerstava uspostavljenih u zemlji kojeg Europska unija finansira sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Kao jedna od glavnih aktivnosti projekta jeste i organizacija tri edukacijska seminara za interesne grupe. Treći edukacijski seminar interaktivnog karaktera Udruženje poslodavaca FBiH na temu „Uloga općina i javnih zavoda za zapošljavanje u razvoju dualnog obrazovanja" održalo je 19. juna 2018. godine na kojem su učesnici radili u grupama na temu uspostavljanja info pulta, jednog od alata za  promociju dualnog obrazovanja.

Info pult bi bilo mjesto gdje bi se dobivale sve potrebne informacije o dualnom obrazovanju, obrazovanju odralasih, podaci o radnoj snazi, ponudama za posao itd.

Grupa koju su sačinjavali predstavnici kompanija i škola donijeli su sljedeće zaključke:

- Omogućiti javni pristup informacijama o profilima radnika koji su potrebni tržištu rada, kao i koju vrstu kompetencija i vještina imaju prijavljene osobe i to elektronskim putem i direktnim kontaktom sa osobama zaposlenih na info pultu

- Omogućiti direktno povezivanje korisnika sa savjetnicima info pulta i službi za zapošljavanje

- Ojačati svijest javnog mijenja o potrebi info pulta, kao i donijeti adekvatna zakonska rješenja i finansijsku podršku za uspostavljanje info pulta.

Ovaj pult treba pružiti informacije o uslovima školovanja, najplaćenijim i najtraženijim zanimanjima, s kojim firmama se provodi praksa, na koji način se vrši plaćanje nadoknada, te prikazati rezultate dualnog obrazovanja i pružiti pomoć u informisanju roditelja. Nadalje, organizovati info pult u kontekstu karijernog centra kroz koji bi se organizovale posjete škola, kompanijama i promovisali primjeri dobre prakse, a presudni za umrežavanje svih aktera su poslodavci, zaključak je radne grupe u kojoj su učestvovali predstavnici općina i zavoda za zapošljavanje.

Učesnici seminara zaključili su da je neophodno ojačati saradnju između škola i privatnog sektora i načiniti detaljnu analizu potreba tržišta rada. Također, potrebno je namjenska sredstva za nezaposlene, kao i ulaganja iz domaćih i međunarodnih fondova programski usmjeriti na dualno obrazovanje, odnosno na praksu, obuku i školovanje.

Udruženje poslodavaca FBiH je na kraju seminara učesnicima prezentirao buduće aktivnosti u sklopu Projekta koji će se završiti 31. januara 2019. godine.

 

Potpisan Ugovor o provedbi projekta „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije"

 
 

Direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Pandurević 03. jula 2018. godine potpisao je uime UPFBiH ugovor o realizaciji projekta „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" sa predstavnicima Međunarodne organizacije rada.

Projekt „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" implementira Udruženje poslodavaca FBiH u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS", općinama Kantona Sarajevo, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo. Projekat se provodi u sklopu krovnog projekta ''''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH'''', jednog od 19 takvih partnerstava uspostavljenih u zemlji kojeg Europska unija finansira sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Predviđeno trajanje Projekta je 12 mjeseci, a rezultirat će osposobljavanjem i zapošljavanjem 20 učenika u profesiji vozača motornog vozila, automehaničara, autolimara, autolakirera, autoelektričara za kompaniju Centrotrans, kao partnera Projekta. Projektom je predviđena edukacija deset mentora praktične nastave u kompanijama, deset nastavnika praktične nastave u školama, devet općinskih djelatnika i devet savjetnika za zapošljavanje koji rade sa poslodavcima po modelu dualnog obrazovanja. Također, u devet sarajevskih općina bit će osnovani info pultovi za podršku aktivnostima dualnog obrazovanja, bit će izrađen promotivni materijal o dualnom obrazovanju te identificirani bitni elementi koji će poslužiti kao polazna osnova za izradu Zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo i za izmjenu nastavnih planova i programa u srednjim strukovnim školama. 

„Glavni ciljevi projekta su usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada, povećanje zaposlenosti u Kantonu Sarajevo, jačanje lokalnog ekonomskog razvoja putem stvaranja sinergije između poslodavaca, obrazovnih ustavova, javnih ustanova za zapošljavanje, općina i NVO. Kao poslodavci svjesni smo neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada, neadekvatnih nastavnih programa u školama koji nisu orjentirani ka realnim potrebama poslodavaca, pomanjkanja kvaltetne praktične nastave koja bi omogućila brzo uključivanje u proces rada u kompanijama, nedovoljne motiviranosti učenika za sticanjem kompetencija, nedovoljne saradnje i povezanosti obrazovnih institucija i kompanija, zbog činjenice da je javna uprava napoželjnji poslodavac. Sve to nas je ponukalo da iniciramo jedan ovakav projekt", istaknuo je direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević.

Realizacija Projekta počela je u februaru 2018. godine. Do sada su održana tri seminara na kojima su obučeni mentori za instruktore praktične nastave u kompanijama, nastavnici praktične nastave u školama, predstavnici općina koji će informirati zainteresovane o dualnom obrazovanju i savjetnici u službi za zapošljavanje. Također, 18 učenika završilo je praktičnu obuku kod kompanije Centrotrans u skladu sa Projektom.

Projektom se želi uticati na promjene upisnih kvota i to na način da budu usklađene sa potrebama poslodavaca, što će u konačnici dovesti do povećanja zapošljavanja.

„Lokalnim partnerstvom između svih subjekata odnosno partnera i krajnjih korisnika projekta obezbjedit će se sinergetski efekat koji će dovesti do aktivnog angažovanja na rješavanju problema lokalne zajednice odnosno uspješnijeg lokalnog ekonomskog razvoja", naglasio je Pandurević.

 

Osamnaest učenika završilo obuku u Centrotransu u sklopu projekta „Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije''''

 

Osamnaest učenika Srednjoškolskog centra Vogošća i Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo su prošli usaglašeni program obuke u kompaniji Centrotrans. Osam učenika završilo je obuku za vozača motornih vozila, četiri za automehaničara, te po dva za autoelektričara, autolakirera i limara. Osposobljavanje učenika za poznatog poslodavca je je organizovano u okviru projekta koji Udruženje poslodavaca FBiH realizira u partnerstvu sa Srednjom školom sa saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS", općinama Kantona Sarajevo, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo.

 „Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije" je jedan od 19 projekata u okviru šireg projekta  ''''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH'''', koji Evropska unija finansira sa četiri miliona eura, a implementira Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Dualno obrazovanje je dio sistema obrazovanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vježbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču, usavršavaju i izgrađuju znanja, vještine, sposobnosti i kompetencije u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Namjera je da se rezultatima pilot projekta promovira uspješan primjer sticanja kompetencija učenika u skladu sa potrebama poslodavca po novom modelu obrazovanja, koji može poslužiti kao osnova za donošenje odluke o njegovom sistemskom uvođenju.


Newsletter - Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije

Newsletter - Promocija dualnog obrazovanja putem pilot ptojekta i edukacije - II dio

 

Linkovi objava i prisutnosti u medijima:

Bljesak.info - Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije

BHRT - Praktična nastava u kompanija u fokusu dualnog obrazovanja

PRIVREDNA ŠTAMPA - Dualnim obrazovanjem do uspješnog lokalnog razvoja

Centrotran - Osamnaest učenika završilo obuku u Centrotransu u sklopu Projekta

Radio Kameleon- Zlatan Dedić: Model dualnog obrazovanja riješit će problem neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada

Business magazine, hard copy izdanje - Promjene počinju od jačanja sprege tržišta i obrazovanja

Business magazine - On-line izdanje - Promjene počinju od jačanja sprege tržišta i obrazovanja

Lokalna partnerstva za zapošljavanje - Općina Novi Grad Sarajev, Centar za razvoj biznisa Općine Novi Grad Sarajevo postaje i info tačka za promociju dualnog obrazovanja

NAŠA TV - POSLOVNI KOMPA, gostovanje Zlatan Dedić, 05.12.2018.

TRAVNIK-GRAD - Dualnim obrazovanjem brže do radnih mjesta i kvalitetnije radne snage

PLAVA VODA - Dualnim obrazovanjem brže do radnih mjesta i kvalitetnije radne snage

PROFITIRAJ - Dualnim obrazovanjem brže do radnih mjesta i kvalitetnije radne snage

ŽIVINICE.BA - Dualnim obrazovanjem brže do radnih mjesta i kvalitetnije radne snage

ZDRAVI PORTAL - Dualnim obrazovanjem brže do radnih mjesta i kvalitetnije radne snage

POSLOVNE NOVINE - Dualnim obrazovanjem brže do radnih mjesta i kvalitetnije radne snage

BUSINESS MAGAZINE - Dualnim obrazovanjem brže do radnih mjesta i kvalitetnije radne snage

TV VOGOŠĆA, emisija Otvoreni program - gostovanje koordinatora Projekta "Promocija dulanog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" Zlatana Dedića, 03.01.2019.

TVSA - BH Dnevnik - gostovanje koordinatora Projekta "Promocija dulanog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" Zlatana Dedića, 11.12.2018.

RTV7, emisija Poslovna zona, gostovanje koordinatora Projekta "Promocija dulanog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" Zlatana Dedića, 22.01.2019.

TVSA, emisija "Dobre vribracije", gostovanje koordinatora Projekta "Promocija dulanog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" Zlatana Dedića, 01.11.2018.

RTV Vogošća, emisija "Vogošćanska hronika", prilog:Informacije o dualnom obrazovanju se mogu dobiti i u općini Vogošća (od 04:20), 12.12.2018.

TVSA, Dnevnik, prilog: Otvoreni info pultevi o dualnom obrazovanju (od 19:00), 12.12.2018.

FTV, emisija "Federacija danas", prilog: UPFBiH promovira dualno obrazovanje u tri sarajevske općine, 12.12.2018.

AKTA - Otvoreni info pultevi o dualnom obrazovanju

OPĆINA NOVO SARAJEVO - Otvoren info pult za promociju dulanog obrazovanja

BUSINESS MAGAZINE -  Otvoreni info pultevi o dualnom obrazovanju

FTV, emisija "Federacija danas", prilog: Sajam srednjih strukovnih škola u KS, 29.11.2018.

HAYAT, Vijesti u 7, Prilog: UPFBiH: Škole nisu orijentirane ka realnim potrebama poslodavaca, 29.11.2018.

INFORMATIVA.BA - Sutra sajam srednjih strukovnih škola u KS, 29.11.2018.

TVSA, Dnevnik, Prilog: Sajam srednjih strukovnih škola u KS, 29.11.2018. (od 25:50)

MOJ PORTAL, Sajam srednjih strukovnih škola u KS

TNT PORTAL, UPFBiH organizira sajam srednjih strukovnih škola KS

PROFITIRAJ.BA, UPFBiH organizira sajam srednjih strukovnih škola KS

OSLOBOĐENJE, Sajam srednjih strukovnih škola: Poslodavci vape za kvalitetnom stručnom radnom snagom

RADIO ILIJAŠ, Udruženje poslodavaca FBiH organizira sajam srednjih strukovnih škola KS

FTV, emisija "Federacija danas", prilog: UPFBiH organizira sajam srednjih strukovnih škola KS, 29.11.2018. (od 22:20)

PRIVREDNA KOMORA KS, U okviru Sajma zapošljavanja razgovarani o modelu dualnog obrazovanja

LITTERATUS, Održan Sajam srednjih strukovnih škola KS

BUSINESS MAGAZINE - Održan dan otvorenih vrata u Srednjoškolskom centru Vogošća

RTV Vogošća, emisija Vogošćanska hronika, prilog: Održan dan otvorenih vrata u Srednjoškolskom centru Vogošća, 14.12.2018., (od 06:30)

RTV Vogošća, online izdanje - Održan dan otvorenih vrata u Srednjoškolskom centru Vogošća