Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Univerzitet Limerick

Univerzitet Limerick

 Projekat "Kvalifikacijski okvir kao Platforma razvoja ishoda učenja na temelju nastavnih planova i programa"

 

Udruženje poslodavaca FBiH je partner na Projektu „Kvalifikacijski okvir kao Platforma razvoja ishoda učenja na temelju nastavnih planova i programa".

Cilj Projekta odnosi se na razvijanje modela za predviđanje i identificiranje potreba tržišta rada kroz jačanje i podršku institucionalnim kapacitetima za kreiranje modula koji se temelje na rezultatima učenja, a koji se temelje na tržištu rada uvođenjem inovativnih metoda podučavanja. Način rada odnosi se na video konferencije i video poduke - podršku ministarstava i sektorskih radnih skupina/vijeća u BiH.