Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacije po teritorijanoj osnovi

Grupacije po osnovu djelatnosti
Udruženje poslodavaca FBiH u svom članstvu ima i četiri grupacije poslodavaca FBiH koje su osnovane po teritorijalnom principu.

Grupacije po teritorijanoj osnovi su:

1. Grupacija poslodavaca ZE-DO kantona
2. Grupacija poslodavaca SBK/KBS
3. Grupacija poslodavaca TK
4. Grupacija poslodavaca USK

Na XI proširenoj sjednici U.O. UP FBiH započeti su razgovori o osnivanju Grupacije poslodavaca ZHŽ/ZHK