Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca ZE-DO kantona

O nama


Grupacija poslodavaca ZE-DO kantona
Grupacija poslodavaca ZE-DO kantona pri UPFBiH osnovana je 14.06.2011. godine.

Mandat članova UO traje dvije godine prema Pravilniku. Skupština imenuje predsjednika i potpredsjednka Skupštine. Skupština bira 19 članova UO iz kojih se bira predsjednik i potpredsjednik Grupacije.

Aktuelni predsjednik UO je Kasim Kotorić, a predsjednica Skupštine je Alma Zaimović.


GRUPACIJA POSLODAVACA ZE-DO KANTONA

Poslovno zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb, Zenica - zgrada ZEDE II sprat

Z E N I C A

Tel: +387 32 406 333
e-mail: gpze-do@upfbih.ba
 
 

Organi

Članovi Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZE-DO kantona pri UPFBiH:

 
1.    Kasim Kotorić - predsjednik Upravnog odbora Grupacije poslodavca ZE-DO kantona
2.    Ibrahim Meškić - potpredsjednik Upravnog odbora Grupacije poslodavca ZE-DO kantona  
3.    Mladen Ivešić - potpredsjednik Upravnog odbora Grupacije poslodavca ZE-DO kantona  
4.    Suad Roša - član
5.    Josip Jukić  - član
6.    Admir Čakrama - član
7.    Maid Buljubašič - član
8.    Sulejman Haračić - član
9.    Vladimir Franjić - član
10.  Džemal Rošić - član
11.  Zoran Stapić - član
12.  Enes Karić - član
13.  Ernes Đelmić - član
14.  Dinka Semić - član
15.  Oruć Ekrem - član
16.  Begić Ismet - član
17.  Čajdrić Salih – član
 
 

Skupština Grupacije poslodavaca ZE-DO kantona pri UPFBiH:

 
 1. Alma Zaimović, predsjednica
 2. Sulejkman Haračić, potpredsjednik
 
 

Ekonomsko-socijalno vijeće ZE-DO kantona:

 
DELEGACIJA POSLODAVACA:
 1. Sulejman Haračić
 2. Osman Saračević
 3. Zoran Stapić
 4. Ibrahim Meškić
 
DELEGACIJA VLADE:
 1. Miralem Galijašević, premijer
 2. Nurđehan Šahinović, ministar za rad i socijalnu politiku
 3. Andrej Kajić, ministar finansija
 4. Nikola Arsenič, ministar unutrašnjih poslova
 
DELEGACIJA KANTONALNOG ODBORA SSS BiH:
 1. Mirnes Ivaković
 2. Kenan Mujkanović
 3. Đevad Hadžić
 4. Pero Milovanović