Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca ZE-DO kantona

O nama


Grupacija poslodavaca ZE-DO kantona
Grupacija poslodavaca ZE-DO kantona pri UPFBiH osnovana je 14.06.2011. godine.

Mandat članova UO traje dvije godine prema Pravilniku. Skupština imenuje predsjednika i potpredsjednka Skupštine. Skupština bira 19 članova UO iz kojih se bira predsjednik i potpredsjednik Grupacije.

Aktuelni predsjednik UO je Kasim Kotorić, a predsjednica Skupštine je Alma Zaimović.


GRUPACIJA POSLODAVACA ZE-DO KANTONA

Poslovno zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb, Zenica - zgrada ZEDE II sprat

Z E N I C A

Tel: +387 32 406 333
e-mail: gpze-do@upfbih.ba
 
 

Organi

Članovi Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZE-DO kantona pri UPFBiH:

 
 
 1. Ibrahim Meškić, predsjednik UO
 2. Dino Ahmić, potpredsjednik UO
 3. Dinka Semić, član UO
 4. Enver Kotorić, član UO
 5. Ernes Đelmić, član UO
 6. Edin Beganović, član UO
 7. Mensur Mehmedagić, član UO
 8. Vladimir Franjić, član UO
 9. Almasa Memagić, član UO
 10. Ismet Begić, član UO
 11. Izudin Neimarlija, član UO
 12. Ivo Mrkonjić, član UO
 13. Rasim Salčinović, počasni predsjednik
 14. Adisa Karahodžić, član UO
 15. Fahir Skulić, član UO
 16. Alija Zukić, član UO
 17. Abaz Alispahić, član UO
 18. Muhamed Mušović, član UO
 19. Mirsad Hadžan, član UO
 
 

Skupština Grupacije poslodavaca ZE-DO kantona pri UPFBiH:

 
 1. Mensur Krdžalić, predsjednik
 2. Alija Sinanović, potpredsjednik
 
 

Ekonomsko-socijalno vijeće ZE-DO kantona:

 
DELEGACIJA POSLODAVACA:
 1. Sulejman Haračić
 2. Osman Saračević
 3. Zoran Stapić
 4. Ibrahim Meškić
 
DELEGACIJA VLADE:
 1. Miralem Galijašević, premijer
 2. Nurđehan Šahinović, ministar za rad i socijalnu politiku
 3. Andrej Kajić, ministar finansija
 4. Nikola Arsenič, ministar unutrašnjih poslova
 
DELEGACIJA KANTONALNOG ODBORA SSS BiH:
 1. Mirnes Ivaković
 2. Kenan Mujkanović
 3. Đevad Hadžić
 4. Pero Milovanović