Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastav delegacije poslodavaca u ESV


Adnan Smailbegović, predsjedavajući Delegacije ESV,
predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH
 
 
Mladen Pandurević, direktor UPFBiH
Ibrahimpašić Edin, Bihaćka pivovara, Bihać
Džambić Senad, Bingo d.o.o., Tuzla
Kraljević Josip, Feal d.o.o., Široki Brijeg
Zoran Gazibarić, Nobil d.o.o., Nova Bila
Midhat Terzić, Sarajevo osiguranje d.d., Sarajevo
 

SASTAV DELEGACIJE VLADE FBiH U ESV

Fadil Novalić, premijer
Vesko Drljača
Jelka Miličević
Nermin Džindić
Amir Zukić
Denis Lasić
Šemsudin Dedić

SASTAV DELEGACIJE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH U ESV-u

Ismet Bajramović
Salih Kruščica
Kata Iveljić
Pero Obad
Sinan Husić
Fikret Alić
Selvedin Šatorović