Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastav delegacije poslodavaca u ESV-u


Adnan Smailbegović, predsjedavajući delegacije poslodavaca u ESV-u,
predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH
 
 
Mario Nenadić, direktor UPFBiH
Venan Hadžiselimović, Hifa Oil d.o.o., Tešanj
Senad Džambić, Bingo d.o.o., Tuzla
Josip Kraljević, Feal d.o.o., Široki Brijeg
Zoran Gazibarić, Nobil d.o.o., Nova Bila
Safudin Čengić, Centrotrans d.d. Sarajevo
 
Predsjednik ESV-a:
Edhem Biber
 
 
SASTAV DELEGACIJE VLADE FBiH U ESV-u:

Fadil Novalić, premijer
Vesko Drljača
Jelka Milićević
Nermin Džindić
Amir Zukić
Denis Lasić
Šemsudin Dedić

SASTAV DELEGACIJE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH U ESV-u:
 
Mevludin Bektić        
Samir Kurtović                    
Bajro Melez                    
Sinana Husić                    
Zijad Latifović
Lejla Čatić
Mirza Hadžiabdić
Dubravko Pervan