Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Online pristupnica


Na donjim linkovima možete preuzeti pristupnice Udruženju poslodavaca u FBiH u PDF formatu. Pristupnice trebate popuniti, ovjeriti vašim pečatom, te poslati ih na naš fax broj +387 (33) 552-461. Ovjerenu pristupnicu također možete skenirati i u PDF formatu poslati nam e-mailom.

Pristupnica za pojedinačne članove
Pristupnica za kolektivne članove