Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dokumenti Udruženja poslodavaca FBiH

Statut

Statut 1
Preuzmi dokument

Sistematizacija

Sistematizacija radnih mjesta
Preuzmi dokument

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu UPFBiH
Preuzmi dokument