Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dokumenti Udruženja poslodavaca FBiH

Statut

Statut Udruženja poslodavaca FBiH
Preuzmi dokument

Program rada

Plan rada Udruženja poslodavaca FBiH za 2019. godinu
Preuzmi dokument
Program rada UPFBiH za 2018. godinu
Preuzmi dokument
Program rada UPFBiH za 2017. godinu
Preuzmi dokument

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu UPFBiH
Preuzmi dokument

Knjiga grafičkih standarda UPFBiH

Knjiga grafičkih standarda Udruženja poslodavaca FBiH
Preuzmi dokument

Izvještaj o radu

Izvještaj o radu Udruženja poslodavaca FBiH za 2018. godinu
Preuzmi dokument
Izvještaj o radu za 2017. godinu
Preuzmi dokument
Izvještaj o radu UO za 2016. godinu
Preuzmi dokument