Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dokumenti Udruženja poslodavaca FBiH

Statut

Statut Udruženja poslodavaca FBiH
Preuzmi dokument
Kriteriji za izbor i imenovanje u organe UPFBiH, Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH i Asocijacije ...
Preuzmi dokument

Program rada

Plan rada Udruženja poslodavaca u FBiH za 2024. godinu
Preuzmi dokument
Plan rada Udruženja poslodavaca FBiH za 2023. godinu
Preuzmi dokument
Plan rada Udruženja poslodavaca FBiH za 2022. godinu
Preuzmi dokument
Plan rada Udruženja poslodavaca FBiH za 2021. godinu
Preuzmi dokument
Plan rada Udruženja poslodavaca FBiH za 2020. godinu
Preuzmi dokument
Plan rada Udruženja poslodavaca FBiH za 2019. godinu
Preuzmi dokument
Kako je oblikovan Strateški plan Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine BSC (20 ...
Preuzmi dokument
Strateški plan Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine BSC (2023)
Preuzmi dokument
Program rada UPFBiH za 2018. godinu
Preuzmi dokument
Program rada UPFBiH za 2017. godinu
Preuzmi dokument

Pravilnik o radu

Pravilni o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu
Preuzmi dokument
Pravilnik o radu UPFBiH
Preuzmi dokument

Knjiga grafičkih standarda UPFBiH

Knjiga grafičkih standarda Udruženja poslodavaca FBiH
Preuzmi dokument

Izvještaj o radu

Izvještaj o radu Udruženja poslodavaca u FBiH za 2023. godinu
Preuzmi dokument
Izvještaj o radu UPFBiH za 2022. godinu
Preuzmi dokument
Izvještaj o radu UPFBiH za 2021. godinu
Preuzmi dokument
Izvještaj o radu UPFBiH za 2020. godinu
Preuzmi dokument
Izvještaj o radu UPFBiH za 2019. godinu
Preuzmi dokument
Izvještaj o radu Udruženja poslodavaca FBiH za 2018. godinu
Preuzmi dokument
Izvještaj o radu za 2017. godinu
Preuzmi dokument
Izvještaj o radu UO za 2016. godinu
Preuzmi dokument