Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Publikacije Udruženje poslodavaca FBiH

Osnove sigurnosti i zaštite na radu
Osnove sigurnosti i zaštite na radu
Preuzmi dokument
Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u FBiH
Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u FBiH
Preuzmi dokument
Priručnik - Prava i obaveze poslovaca kod vršenja inspekcijskog nadzora
Priručnik - Prava i obaveze poslovaca kod vršenja inspekcijskog nadzora
Preuzmi dokument
Zakon o finansijskom poslovanju
Zakon o finansijskom poslovanju
Preuzmi dokument
Inicijtive za uključivanje socijalnih partnera u proces izrade propisa
Inicijtive za uključivanje socijalnih partnera u proces izrade propisa
Preuzmi dokument
Izmjene zakona u FBiH i BiH o administrativnim i sudskim taksama
Izmjene zakona u FBiH i BiH o administrativnim i sudskim taksama
Preuzmi dokument
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o porezu na dohodak
Preuzmi dokument
Zakon o doprinosima
Zakon o doprinosima
Preuzmi dokument
Zakon o zaštiti na radu
Zakon o zaštiti na radu
Preuzmi dokument
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Preuzmi dokument
Zakon o mirnom rješavanju sporova
Zakon o mirnom rješavanju sporova
Preuzmi dokument
Zakon o štrajku
Zakon o štrajku
Preuzmi dokument
Zakon o registraciji poslovnih subjekata
Zakon o registraciji poslovnih subjekata
Preuzmi dokument
Zakon  o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima
Preuzmi dokument
Zakon  o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
Preuzmi dokument
Zakon o stečaju
Zakon o stečaju
Preuzmi dokument
Priručnik I Dualno obrazovanje
Priručnik I Dualno obrazovanje
Preuzmi dokument
Priručnik II Dualno obrazovanje
Priručnik II Dualno obrazovanje
Preuzmi dokument
Brosura Dualno obrazovanje
Brosura Dualno obrazovanje
Preuzmi dokument
Flayer Dualno obrazovanje
Flayer Dualno obrazovanje
Preuzmi dokument
Poster Dualno obrazovanje
Poster Dualno obrazovanje
Preuzmi dokument
Evropska praksa i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Evropska praksa i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Preuzmi dokument
Priručnik o pravima i obavezama poslodavaca kod bolovanja i povreda na radu
Priručnik o pravima i obavezama poslodavaca kod bolovanja i povreda na radu
Preuzmi dokument
Plava knjiga
Plava knjiga
Preuzmi dokument
Analiza pravnog okvira za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Analiza pravnog okvira za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Preuzmi dokument
Publikacija
Publikacija "Socijalni dijalog u zemljama ZB - Zaštita, bezbijednost i zdravlje na radnom mjestu"
Preuzmi dokument
Publikacija
Publikacija "Socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana"
Preuzmi dokument
Pubilkacija
Pubilkacija "Siva knjiga"
Publikacija je štampana u septembru 2015.godine (Štampanje Publikacije finansijski je omogućiio ILO)
Preuzmi dokument
Publikacija
Publikacija "Neophodnost izmjene kolektivnih ugovora u FBiH"
Publikacija je štampana u julu 2015. godine (Štampanje publikacije finansijski je omogućiio ILO)
Preuzmi dokument
Publikacija
Publikacija "Zakon o radu u FBiH - neophodnost uvođenja fleksigurnosti"
Publikacija je štampana u maju 2015. godine (Štampanje publikacije finansijski je omogućio ILO)
Preuzmi dokument
Publikacija
Publikacija "Kako do povoljnjijeg poslovnog ambijenta - Šta poslodavci očekuju od vlasti"
Publikacija je štampana u oktobru 2014. godine (Štampanje publikacije finansijski je omogućila Britanska ambasada u BiH)
Preuzmi dokument
Publication
Publication "How to achieve a better business environment - What the employers expect from authorities"
The Publication was print on Octobar 2014. Printing of Publications was financially supported by British Embassy in B&H
Preuzmi dokument
Analiza - Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz poticaje poslodavcima
Analiza - Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz poticaje poslodavcima
Analiza je štampana u decembru 2013. godine (Pripremu i štampanje Analize omogućeno je uz finansijsku pomoć ILO-a)
Preuzmi dokument
Brošura
Brošura "Zašto postati član"
Brošura je štampana u decembru 2013. godine (Priprema i štampanje brošure omogućeno je uz finansijsku pomoć DECP-a)
Preuzmi dokument
Zbornik radova - Poreska reforma u funkciji posticanja privrednog razvoja i novog zapošljavanja
Zbornik radova - Poreska reforma u funkciji posticanja privrednog razvoja i novog zapošljavanja
Autori: prof. dr. Nikola Grabovac, rektor Univerziteta „Vitez“ Travnik; Ante Krajina, Vlada FBiH; Avdo Rapa, Privredna komora Fede ...
Preuzmi dokument
Publikacija
Publikacija "Analiza opterećenja privrede u BiH"
Autori: doc.dr. Fuad Bajraktarević, mr. Predrag Duduković, dipl.oec. Saša Grabovac i dr. Slobodan Subotić. Analiza je štampana u ...
Preuzmi dokument
Elaborat o osnivanju privredne-gospodarske arbitraže Udruženja   poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine
Elaborat o osnivanju privredne-gospodarske arbitraže Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine
Elaborat je štampan u novembru 2011. godine (Pripremu i štampanje Elaborata omogućeno je uz finansijsku podršku DECP-a)
Preuzmi dokument
Jačanje socijalnog partnerstva i stvaranje zakonodavnog okvira
Jačanje socijalnog partnerstva i stvaranje zakonodavnog okvira
Analiza je štampana u julu 2010. godine. (Pripremu i štampanje Analize omogućen je uz finanasijsku pomoć ILO-a)
Preuzmi dokument
Publikacija
Publikacija "Desest godina rada Udruženja poslodavaca FBiH"
Publikacija je štampana u decembru 2012. godine.
Preuzmi dokument