Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Publikacije Udruženje poslodavaca FBiH

Priručnik o pravima i obavezama poslodavaca kod bolovanja i povreda na radu
Priručnik o pravima i obavezama poslodavaca kod bolovanja i povreda na radu
Preuzmi dokument
Analiza pravnog okvira za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Analiza pravnog okvira za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Preuzmi dokument
Publikacija
Publikacija "Socijalni dijalog u zemljama ZB - Zaštita, bezbijednost i zdravlje na radnom mjestu"
Preuzmi dokument
Publikacija
Publikacija "Socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana"
Preuzmi dokument
Pubilkacija
Pubilkacija "Siva knjiga"
Publikacija je štampana u septembru 2015.godine (Štampanje Publikacije finansijski je omogućiio ILO)
Preuzmi dokument
Publikacija
Publikacija "Neophodnost izmjene kolektivnih ugovora u FBiH"
Publikacija je štampana u julu 2015. godine (Štampanje publikacije finansijski je omogućiio ILO)
Preuzmi dokument
Publikacija
Publikacija "Zakon o radu u FBiH - neophodnost uvođenja fleksigurnosti"
Publikacija je štampana u maju 2015. godine (Štampanje publikacije finansijski je omogućio ILO)
Preuzmi dokument
Publikacija
Publikacija "Kako do povoljnjijeg poslovnog ambijenta - Šta poslodavci očekuju od vlasti"
Publikacija je štampana u oktobru 2014. godine (Štampanje publikacije finansijski je omogućila Britanska ambasada u BiH)
Preuzmi dokument
Publication
Publication "How to achieve a better business environment - What the employers expect from authorities"
The Publication was print on Octobar 2014. Printing of Publications was financially supported by British Embassy in B&H
Preuzmi dokument
Analiza - Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz poticaje poslodavcima
Analiza - Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz poticaje poslodavcima
Analiza je štampana u decembru 2013. godine (Pripremu i štampanje Analize omogućeno je uz finansijsku pomoć ILO-a)
Preuzmi dokument
Brošura
Brošura "Zašto postati član"
Brošura je štampana u decembru 2013. godine (Priprema i štampanje brošure omogućeno je uz finansijsku pomoć DECP-a)
Preuzmi dokument
Zbornik radova - Poreska reforma u funkciji posticanja privrednog razvoja i novog zapošljavanja
Zbornik radova - Poreska reforma u funkciji posticanja privrednog razvoja i novog zapošljavanja
Autori: prof. dr. Nikola Grabovac, rektor Univerziteta „Vitez“ Travnik; Ante Krajina, Vlada FBiH; Avdo Rapa, Privredna komora Fede ...
Preuzmi dokument
Publikacija
Publikacija "Analiza opterećenja privrede u BiH"
Autori: doc.dr. Fuad Bajraktarević, mr. Predrag Duduković, dipl.oec. Saša Grabovac i dr. Slobodan Subotić. Analiza je štampana u ...
Preuzmi dokument
Elaborat o osnivanju privredne-gospodarske arbitraže Udruženja   poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine
Elaborat o osnivanju privredne-gospodarske arbitraže Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine
Elaborat je štampan u novembru 2011. godine (Pripremu i štampanje Elaborata omogućeno je uz finansijsku podršku DECP-a)
Preuzmi dokument
Jačanje socijalnog partnerstva i stvaranje zakonodavnog okvira
Jačanje socijalnog partnerstva i stvaranje zakonodavnog okvira
Analiza je štampana u julu 2010. godine. (Pripremu i štampanje Analize omogućen je uz finanasijsku pomoć ILO-a)
Preuzmi dokument
Publikacija
Publikacija "Desest godina rada Udruženja poslodavaca FBiH"
Publikacija je štampana u decembru 2012. godine.
Preuzmi dokument