Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Kolektivni članovi

Grupacije po osnovu djelatnosti
Kolektivni članovi Udruženja mogu biti poslovna i granska udruženja i asocijacije te ostala udruženja poslodavaca koja su osnovana i djeluje prema pozitivnim pravnim propisima.

Svojstvo člana Udruženja stiče se:
1. popunjavanjem pristupnice
2. uvrštavanje člana u listu članova Udruženja

Svi članovi imaju pravo da učestvuju u aktivnostima Udruženja radi ostvarivanja osnovnih ciljeva, da biraju i budu birani u organe Udruženja i da ostvaruje druga prava i obaveze u skladu sa ovim Statutom i drugim općim aktima.

Udruženje trenutno ima 17 kolektivnih članova i to:

1. Udruženje poslodavaca KS
2. Udruženje privrednika Biznis Centar Jelah/Tešanj
3. Udruženje LINK
4. UTOK
5. Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče
6. Udruženje društava za osiguranje FBiH
7. Udruženje poslodavaca hemije i nemetala
8. Udruženje banaka u BiH
9. Udruženje privrednika Gračanica
10. Udruženje privrednika Srebrenik
11. Udruženje privrednika Gradačac
12. Udruženje poslodavaca ZE-DO Kantona
13. Udruženje privrednika Živinice
14. Opšte Udruženje samostalnih zanatlija KS
15. Obrtnička komora TK
16. Udruženje proizvođača namještaja
17. Udruženje poslodavaca Općine Kakanj