Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje hemije i nemetala

O nama


Udruženje hemije i nemetala
Osnovano je 30.03.2006. godine i kolektivni su član Udruženja poslodavaca FBiH. Udruženje poslodavaca hemije i nemetala su posebno registrovani u Tuzli.

U godini osnivanja Udruženje hemije i nemetala je osvoje osnovne aktivnosti usmjerila na:
  • Razradu elemenata i davanje prijedloga za usvajanje Kolektivnog ugovra o radu, predlaganje i izbor članova pregovaračkog tima, usvajanje i potpisivanje navedenog ugovra
  • Pripremu zajedničkih elemenata za jedinstven nastup prema institucijama vlasti, na svim nivoima i preivrednim društvima koji mogu imati uticaja na ekonomičnije poslovanje članica Udruženja (cijena električne energije, zaštita domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza i sl.)
  • Konkretno djelovanje na razmjeni iskustava svim vrstama stručne ekonomske i pravne pomoći među članicama
  • Otvaranje svih vidova edukacije kadrova i saradnju na organizaciji stručnih simpozija, seminara, okruglih stolova i posjeta
  • Razmjenjivanje iskustava na uvođenju sistema kvaliteta gdje je to moguće
  • Iznalaženje najboljih vidova kvaliteta i javne prezentacije Udruženja i njegovih organa, a naročito ako se tiču odluka, prijedloga, inicijativa i rješenja prema partnerima
  • Stalno pratiti, dograđivati mehanizme rada Udruženja i njegovih organa

Organi

Sastav Upravnog odbora Udruženja poslodavaca hemije i nemetela:

1. Amir Sušić, Rudnik Soli Tušanj iz Tuzle
2. Alosman Ćanić, Solana d.d. Tuzla
3. Adnan Džidić, Dita industrija deterdženta d.d. Tuzla

Sekretar Udruženja je Vejsil Huremović, Sisecam Soda d.d. Lukavac.