Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje privrednika „Biznis centar" Jelah-Tešanj

O nama


Udruženje privrednika „Biznis centar

Udruženje/udruga privrednika „Biznis centar" Jelah-Tešanj je organizacija nevladinog i neprofitnog karaktera koja okuplja više od 140 uspješnih kompanija i obrtnika. Osnovano 2002. godine, inicijativom nekolicine privrednika, Udruženje se profilisalo kao vrlo pouzdan i bitan sudionik u stvaranju pozitivnog poslovnog ambijenta, kako za svoje članice, tako i za sve privredne subjekte na područje općine Tešanj.

Udruženje privrednika u svom radu bilježi mnogobrojne aktivnosti i projekte:

  • Redovno su razmatrani materijali i davane primjedbe, prijedlozi i sugestije Općinskim organima po pitanju uslova privređivanja, izrade regulacionih planova, posebno industrijsko-poslovnih zona
  • Uz podršku lokalne zajednice  i članova Udruženja, uspješno se svake godine organizuje privredna manifestacija/sajam, kroz koji se želi pozitivno utjecati na privredni razvitak i stvaranje poduzetničke klime
  • 11.04.2013. godine Udruženje privrednika „Biznis centar" pristupa Udruženju poslodavaca Federacije BiH i time dobija mogućnost da efikasnije i snažnije utiče na sve nivoe vlasti kako bi obezbijedili što povoljnije uslove privređivanja. Shodno tome, Udruženje je aktivno učestvovalo u donošenju adekvatnih zakonskih propisa bitnih za rad i poslovanje privrednih subjekata, a u sklopu Reformske agende Vlade FBiH. Svojim angažmanom, a putem delegiranih članova u Upravni odbor Udruženja poslodavaca FBiH, Udruženje je aktivno učestvovalo i u donošenju adekvatnih zakonskih rješenja koja se tiču radnopravnog zakonodavstva
  • Udruženje privrednika zajedno sa općinama Tešanj, Žepče i Teslić i sa Razvojnom agencijom RAŽ realizira projekat „COBEAR-konkurentnost područja poslovne izvrsnosti" koji za cilj ima doprinijeti održivom privrednom razvoju i povećanju nivoa ponude i potražnje na tržištu radne snage u vodećim privrednim sektorima u BEAR području, općinama Teslić, Tešanj i Žepče
  • Udruženje privrednika je u 2015.godini potpisalo Sporazum o međusobnoj saradnji sa Privrednom komorom Federacije BiH, a koji treba da doprinese stvaranju boljih poslovnih prilika za sve privredne subjekte sa područja općine Tešanj
 
Sve informacije o Udruženju privrednika "Biznis Centar" Jelah/Tešanj možete preuzeti ovdje.

Organi

Dokumenti