Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje društva za osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine

O nama


Udruženje društva  za osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Djelatnost Udruženja:

• Proučavanje i praćenje stanja o kretanjima razvoja osiguranja i aktuelnim pitanjima iz ove oblasti

• Stručno usavršavanje i pružanje pomoći članovima putem organizovanja seminara, savjetovanja, kurseva, treninga i dr.

• Pokretanje inicijative kod nadležnih organa za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti osiguranja, te po potrebi, pribavljanje autentičnih tumačenja zakonskih i podzakonskih propisa i preduzimanje drugih pravnih radnji u svim vrstama postupaka

• Prikupljanje i evidencija statističkih i drugih podataka od zajedničkog interesa za članove Udruženja

• Predstavljanje članova na međunarodnim skupovima

• Saradnja sa sličnim udruženjima, drugim organima i organizacijama u zemlji i inozemstvu

• Obavljanje drugih poslova u okviru Udruženja u skladu sa zakonom

 

Ciljevi Udruženja:

• Međusobno povezivanje članova Udruženja u cilju unapređivanja i razvoja osiguranja i tehnologije rada u primjeni savremenih tehnoloških i tehničkih dostignuća


• Razmjena iskustava među članovima i promoviranje osiguranja putem glasila i drugih stručnih publikacija radi ostavarivanja ciljeva Udruženja

 

 

Više na http://udofbih.ba/

Organi

Dokumenti