Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženja tekstila, obuće i kože

O nama


Udruženja tekstila, obuće i kože

Udruženje tekstila, obuće i kože u Bosni i Hercegovini (UTOK) formirano je na Osnivačkoj skupštini 30. marta 2006. godine u hotelu ''Dom penzionera'' u Zenici. Usvojen je Statut, izabran Upravni odbor od sedam članova, te usvojen Poslovnik o radu Upravnog odbora.

Udruženje je registrovano u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine i djeluje u skladu sa zakonima BiH. Sjedište Udruženja je u Sarajevu, Džemala Bijedića br.2.

Udruženje je nevladina, neprofitabilna i nestranačka organizacija čiji su ciljevi podrška i unapređenje razvoja teksilne, obućarske i kožarske industrije.

Područje djelovanja Udruženja je cijela Bosna i Hercegovina. Sve članice Udruženja su potpisale pristupnicu čime su preuzele obaveze definisane Statutom.

Vizija

Snagom ideje i predanim zajedničkim radom, bez straha od izazova, štititi prava i interese članova.

Misija

Objediniti sve vrijednosti u BiH ka zajedničkom cilju. Cilj je unaprijediti kvalitet poslovanja tekstilne, obućarske i kožarske industrije, te postati nezaobilazan oslonac članicama, kao i interesnim partnerima iz cijelog svijeta. Zajedničkim radom stvoriti uslove za trajan ekonomski i društveni razvoj, te obezbjediti povoljan poslovni ambijent.

Više na http://www.utok.ba/.

Organi

Dokumenti