Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje banaka BiH

O nama


Udruženje banaka BiH

Udruženje banaka BiH (UBBiH) je nevladina i neprofitna organizacija oformljena sa ciljem stvaranja reprezentativne, profesionalne organizacije, koja će predstavljati i zastupati interese svojih članova u odnosima prema vlastima i institucijama u BiH.

Osnivačka skupština Udruženja banaka BiH održana je dana 24.06.2004.godine u Sarajevu, jedistvenom voljom svih banaka sa područja Bosne i Hercegovine.

Osnovna misija je jačanje povjerenja u bankarski sektor, što je moguće ostvariti uz pomoć članica UBBiH, domaćih institucija, medija, adekvatnom edukacijom i uspostavom saradnje sa sličnim asocijacijama u inostranstvu.

Aktivnosti i ciljevi:

 • Definiranje zajedničkih interesa članica UBBiH i drugih učesnika u bankarskom poslovanju i usklađivanje pojedinačnih interesa sa zajedničkim
 • Promoviranje i primjena najbojih poslovnih praksi i dosljednosti bankarskog poslovanja na temeljima najviših etičkih, profesionalnih i tehničkih standarda struke
 • Promoviranje transparentnosti i poštene poslovne konkurencije u bankarstvu
 • Uspostavljanje trajnog dijaloga i partnerstva poslovnog sektora sa regulatornim i drugim javnim institucijama radi poboljšanja poslovne konkurentnosti privrede Bosne i Hercegovine
 • Jačanje bankarskog sektora, podrška stabilnosti finansijskog sistema i unapređenje poslovnog okruženja u funkciji ekonomskog i društvenog razvoja Bosne i Hercegovine
 • Usklađivanje i povezivanje interesa, inicijativa i aktivnosti UBBiH i njegovih članova sa interesima, inicijativama i aktivnostima drugih sličnih poslovnih udruženja i organizacija u Bosni i Hercegovini, kao i odgovarajućih međunarodnih strukovnih i poslovnih asocijacija
 • Aktivan doprinos procesima pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji i globalnim ekonomskim integracijama
 • Prikupljanje, stručna obrada, usaglašavanje, javna prezentacija i zagovaranje inicijativa za unapređenje zakonskog i institucionalnog okvira za bankarsko i finansijsko poslovanje, kao i općeg poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini
 • Zastupanje, organizacija i/ili koordinacija članova Udruženja i drugih učesnika u bankarskom poslovanju u pripremi i provođenju programa prijema ili pružanja tehničke pomoći i drugih oblika međunarodne saradnje
 • Predlaganje, razvoj i nadzor primjene etičkog i profesionalnog kodeksa banaka i bankarskog osoblja
 • Posredovanje u rješavanju sporova između članova Udruženja i/ili drugih učesnika u bankarskom poslovanju
 • Prikupljanje, analiza, distribucija i objavljivanje poslovnih informacija od značaja za stanje i kretanja u bankarstvu i privredi Bosne i Hercegovine

Više na https://ubbih.ba/.

Organi

Dokumenti