Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

EISE Projekat

EISE Projekat
 
 
Osnovne informacije o projektu

Projekat „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" će poboljšati strateški i pravni okvir preduzetništva u BiH. Projekat finansira Evropska unija, a provodi se od 01.01.2021. do 31.12.2023. godine na teritoriji BiH. Glavni aplikant je Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske, a koaplikant je Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Fokus je na tri područja za intervenciju: preduzetničko/poslodavačko obrazovanje i obuka, kao i uklanjanje postojećih administrativnih prepreka.

Dugogodišnji negativni demografski trendovi, vođeni lošim prirodnim priraštajem, starenjem stanovništva i kontinuiranim povećanjem migracije stanovništva u zemlje EU, prouzrokovali su dramatičan pad ponude radne snage. S obzirom na značajan pad industrijske proizvodnje i najavu problema održivosti u odnosu na globalna ekonomska kretanja, globalnu recesiju izazvanu COVID 19, ovi trendovi su ozbiljno iskušenje za buduće projekcije održivosti sistema socijalne zaštite i ekonomskog rasta, i ukazuju na potrebu da se zauzme strateški pristup održivosti čitavog sistema BiH. Problem migracije zaposlenih povezan je sa ekonomskim motivima, ali i sa političkom nestabilnošću u zemlji. Smanjivanjem opterećenja na ekonomiju (fiskalna i parafiskalna), poslodavci bi mogli da preusmjere ta sredstva na rast prihoda radnika. Međutim, opšti osjećaj sigurnosti i perspektiva društva takođe u značajnoj mjeri zavise od nivoa vladavine prava i političke stabilnosti, koja trenutno, s obzirom na odliv zaposlenih i preduzetnika, nije na nivou koji omogućava ekonomski rast i razvoj zajednice.

Rješavajući glavni problem poslodavaca, projektni pristup ima za cilj konsolidaciju unutrašnjih snaga i resursa kako bi se revitalizovali preduzetnički tokovi u lokalnoj ekonomiji. Iz tog razloga, projekat treba posmatrati kao reformistički, jer utiče na ključne elemente sistema. U skladu sa prethodnim, opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva preduzetnika i poslodavaca da doprinesu socijalnom i ekonomskom razvoju u sektoru preduzetništva u BiH stvaranjem povoljnog okruženja kroz ekonomsku i socijalnu reformu.

Očekuje se umrežavanje i jačanje kapaciteta i kompetencija udruženja poslodavaca u cilju povećanja uticaja zagovaranja na unapređenje preduzetničkih politika, pravila i strategija.

Očekivana projektna dostignuća
 
 • Umreženi i ojačani kapaciteti 20 udruženja preduzetnikа i poslodavаcа da zagovaraju, analiziraju i kreiraju javne politike i vode socijalni dijalog sa donosiocima odluka u oblasti ekonomskog razvoja i preduzetništva u skladu sa EU integracijama i standardima kroz ekonomsku i socijalnu reformu;
 • Razvijen i unaprijeđen pravni, strateški i institucionalni okvir na polju smanjenja fiskalnih i parafiskalnih opterećenja,
 • Razvijen i unaprijeđen pravni i institucionalni okvir u oblasti indirektnih poreza na BiH nivou,
 • Poboljšano planiranje i politike upisa u obrazovanju u skladu sa potrebama poslodavaca,
 • Stavovi i svijest o ulozi i značaju ekonomskog razvoja i preduzetništva u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Informacije o projektu EISE, ali i o drugim projektima koje finansira Evropska unija putem programa Civil Society Facility and Media Programme for Bosnia and Herzegovina mogu se pronaći na sajtu euresurs.ba
 
  

Održan prvi sastanak projektnog tima i poslodavaca u vezi izrade strategije o jačanju organizacione strukture UPFBiH

 

Dana 05. aprila 2021. godine održan je sastanak između projektnog tima Projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" i članova/kompanija Udruženja poslodavaca FBiH. Udruženje poslodavaca FBiH je partner Uniji udruženja poslodavaca RS na ovom projektu, a koji finansira Europska unija.
Na sastanku su predstavljene glavne aktivnosti i ciljevi Projekta, te je veći fokus stavljen na izradu „Strategije o jačanju organizacione strukture Udruženja poslodavaca FBiH". Ključni zaključci sa ovog sastanka se odnose na to da pomenuta Strategija treba definisati programske orijentacije i ciljeve Udruženja, kako bi ono imalo bolju vidljivost u svim dijelovima F BiH. S druge strane učesnici ovog sastanka su sugerisali da Strategija obavezno mora sadržavati vremenski postavljene ciljeve, uključujući kratkoročne i dugoročne ciljne performanse, te jasno definisati ciljane rezultate.
Također je zaključeno da je u samoj Strategiji potrebno deifinisati ciljevi koji će biti usmjereni ka  izgradnji kapaciteta kroz strateški pristup razvoja Udruženja i samom njenom upravljanju, poboljšanju usluga u cilju pružanja adekvatnih usluga postojećim i potencijalnim članovima, te samo jačanje uticaja poslodavačkih organizacija putem istraživanja zasnovanog na dokazima kroz efikasne vještine komunikacije.
Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanija koji posluju u djelatnostima trgovine, građevinarstva, finansija, drvne industrije i IT sektora. 

 Održan drugi sastanak Udruženja poslodavaca FBiH u vezi Strategije o jačanju organizacione strukture UPFBiH

 

Udruženje poslodavaca FBiH održalo je tematsku sjednicu Upravnog odbora u vezi predstavljanja i provedbe Projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat", koje provodi Unija udruženja poslodavac RS, a koju finansira Europska unija. 
Na sastanku 29.04.2021. godine su prisustvovali poslodavci iz različitih djelatnosti koji posluju na cijelom području Federacije BiH. Nakon predstavljana samog Projekta, učesnicima su predstavljene smjernice i aktivnosti koje se tiču strateškog planiranja i osnaživanja samog Udruženja poslodavaca FBiH, a koje će biti inkorporirane u samu Strategiju jačanja organizacione strukture UP FBiH. Na sastanku je prisustvovao i prof.dr. Vjekoslav Domljan koji će u saradnji sa projektnim timom UPFBiH pripremiti i samu Strategiju. Tokom sastanka učesnici su podržali ideju o izradi jednog ovakvog dokumenta, te istakli koje su to, po njihovom mišljenju, ključne stavke koje bi trebala sadržavati Strategija. Poslodavci su naveli slijedeće smjernice:
 • Potrebno je razviti alate koja će pomoći Udruženju u stvaranju strateških prioriteta za prikupljanje podataka, generisanje niza strateških opcija kako bi se dobio što kvalitetniji  dokument,
 • Plan  rada Udruženja treba biti zasnovan na jezgri Strategije kako bi se na što bolji i kvalitetniji način povezali organizacija i njeni članovi kako bi zajednički radili i ostvarivali ciljeve,
 • Pregled strateških opcija djelokruga Udruženja, odabir prioriteta, razvijanje ciljeva i radnih planova koje treba ispuniti,
 • Strategija mora biti jasna i mora sadržavati sve potrebne alate na koji način i kako privuči potencijalnu kompaniju da postane član Udruženja,
 • Potrebno je osigurati niz radnji koje objašnjavaju zašto i kako članstvo u Udruženju rješava probleme svoga članstva, poboljšava njihovu situaciju, donosi članu specifičnu koristi i govori potencijalnom članu zašto ne bi dobili isti ishod od drugih pružalaca usluga ili preduzeća reprezentatitvne grupe u odnosu na samo Udruženje. Ovakav starteški pristup mora biti koncinzan i razumljiv da potencijalni član ne mora tražiti dodatna objašnjenja.
Navedene smjernice će zasigurno biti uključene u Strategiju, te će prije samog finaliziranja ona biti poslata učesnicima sastanka na komentarisanje i sugerisanje.

Završena „Strategije o jačanju organizacione strukture Udruženja poslodavaca FBiH"

 
 
Djelovanje poslodavačkih organizacija usmjereno je prema svojim članovima i promoviše opšte interese poslovne zajednice, kroz zagovaranje i socijalni dijalog sa vladama i sindikatima. Kroz svoje usluge pomažu preduzećima da postanu produktivniji i smanje troškove. Jedna od ključnih funkcija jeste lobiranje za politike koje će omogućiti preduzećima da rade efikasno i konkurentno.
Kako bi osiguralo što bolju poziciju kod poslodavaca i cjelokupnog društva, Udruženje poslodavaca FBiH je pripremilo strateški dokument o jačanju organizacione strukture samog Udruženja.

Osnovne strateške smjernice odnose se na:
 • posebno zagovaranje poboljšanja regulatornog okruženja kroz pojednostavljivanje registracije preduzeća
 • razvoj uslužnih centara za pomoć u poslovanju članica
 • pružanje informacija i savjeta o nizu pitanja, uključujući zdravlje i sigurnost na radu
 • povezivanje neformalne ekonomije i malih preduzeća sa većim preduzećima uz poboljšanje uslova rada
 • pomaganje u razvoju programa lobija za sva preduzeća
 • širenje usluga za poboljšanje produktivnosti samog Udruženja i olakšavanje pristupa tržištima, finansijama, osiguranju, tehnologijama i javnoj vlasti
 • povećanje zastupljenosti što većeg broja preduzeća prilikom odlučivanja unutar Udruženja
 • učestvovanje u tripartitnim tijelima za promociju smanjenja siromaštva
 • društvena odgovornost kroz lanac opskrbe proizvodnjom
 • omasovljavanje članstva i drugo
Strategija će biti polazni dokument za izradu plana rada Udruženja poslodavaca u budućem periodu i smjernice za kreiranje programskih orijentacija i ciljeva Udruženja, kako bi se osigurala bolja vidljivost u svim dijelovima F BiH.
 
KROZ SERIJU TRENINGA O EKONOMSKIM ANALIZAMA DO EFIKASNIJEG SOCIJALNOG DIJALOGA SA DONOSIOCIMA ODLUKA
 

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je u okviru projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH" finansiranog od strane Europske unije, krajem jula u Zenici i Sarajevu za poslodavce organiziralo treninge za na temu „Istraživanja i ekonomske analize u vezi stvaranja efikasnijeg socijalnog dijaloga sa donosiocima odluka u vezi sa ekonomskim razvojem i preduzetništvom”.
Treninge je održao univerzitetski profesor i istaknuti ekonomski stručnjak i analitičar prof. dr. Vjekoslav Domljan, a njihov cilj je bilo unapređenje znanja menadžera iz oblasti istraživanja i ekonomskih analiza potrebnih za zagovaranje i vođenje socijalnog dijaloga sa donosiocima odluka u vezi ekonomskog razvoja i poduzetništva.
Učesnicima su predstavljeni osnovni metodološki pristupi za izradu kvalitetnih analiza i korištenje dobijenih podataka u unapređenju socijalnog dijaloga s ciljem unapređenja preduzetništva i ekonomskog razvoja, nakon čega su predstavljeni rezultati analize urađene za potrebe Udruženja poslodavaca FBiH. Naglašena je nedopustivost postojanja minimalne plaće, jer prema posljednjim istraživanjima, minimalna satnica u FBiH iznosi 2,31 KM, na osnovu čega se dobije bruto minimalna plaća od 576 KM, pri čemu poslodavac plati 643 KM, a radnik dobije 397 KM.
Također, prema posljednjim pokazateljima, prosječna plaća u FBiH je 984 KM, a minimalna plaća čini 40 posto prosječne. Uz obračun toplog obroka, regresa i prevoza, onda je to već više od 60 posto prosječne plaće. Profesor Domljan je podsjetio i na privilegiran položaj javnog sektora, gdje čak ni minimalna plaća ne može biti niža od 70 posto prosječne plaće.
Kao preporuku za pregovore o minimalnoj plaći, profesor Domljan smatra da bi država trebala utvrditi jedan iznos minimalne plaće, nakon čega bi poslodavci i sindikati kroz pregovore utvrdili iznose plaća po kantonima i djelatnostima. Ukoliko dođe do spora, preporučeno je formiranje Suda časnih ljudi.
Tokom treninga prof. dr. Vjekoslav Domljan je učesnicima govorio i o kretnjama bruto društvenog proizvoda (BDP) i njegovog uticaja na ekonomski razvoj, indeksima potrošačkih cijena, indeksu rasta/pada izvoza i uvoza, te prednostima i manama jedinstvene stope PDV-a. Sva stečena znanja i vještine menadžeri će moći koristiti u svom poslovanju, te za buduće kampanje projekata usmjerene ka fiskalnoj politici (smanjenje fiskalnog opterećenja), parafiskalnoj politici (smanjenje parafiskalnih opterećenja) i indirektnom oporezivanju.
 
Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:
Vesna Smajlović, Projekt koordinator Udruženje poslodavaca FBiH
Telefon: 033 552 460
Email: v.smajlovic@upfbih.ba
 
 

Otvoren tender: Kreiranje dokumenta iz oblasti parafiskalnih politika FBiH

 
 
U sklopu projekta EISE, Udruženje poslodavaca FBiH provodi tender za kreiranje dokumenta iz oblasti parafiskalnih politika.

Svrha ovog ugovora je kreiranje analize na entitetskom nivou Federacije BiH u vezi sa unaprijeđenjem okvirnih parafiskalnih politika. Predviđeno je da analizu naprave stručnjaci iz ovog područija. Analiza će se koristiti kao alat za zagovaranje u aktivnostima kampanja zagovaranja.

VRIJEDNOST NABAVKE
• 9.557,13 BAM
ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
• 28/12/2021.
 

 
 

Otvoren tender: Izrada strateškog okvira članstva Udruženja poslodavaca FBiH

 
 
U sklopu projekta EISE, Udruženje poslodavaca FBiH provodi tender izrade strategije članstva Udruženja poslodavaca FBiH.

Strategija treba definisati programske orijentacije i ciljeve Udruženje poslodavaca FBiH, kako bi ono imalo bolju vidljivost. Strategija obavezno mora sadržavati vremenski postavljene ciljeve, uključujući kratkoročne i dugoročne ciljne performanse, te jasno definisati ciljane rezultate.

U sklopu Strategije potrebno je deifinisati ciljevi koji će biti usmjereni ka izgradnji kapaciteta kroz strateški pristup razvoja Udruženja i samom njenom upravljanju, poboljšanju usluga u cilju pružanja adekvatnih usluga postojećim i potencijalnim članovima, te samo jačanje uticaja poslodavačkih organizacija putem istraživanja zasnovanog na dokazima kroz efikasne vještine komunikacije.

VRIJEDNOST NABAVKE
• 19.558,30 BAM
ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
• 28/12/2021.

Projekat EISE finansira Evropska unija.

PREUZMITE DOKUMENTACIJU:
 
 

Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo traži hitno stavljanje van snage odluka o enormnom povećanju komunalnih taksi

 
 
 

Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo traži hitno stavljanje van snage odluka općinskih vijeća o povećanju komunalnih taksi i njihovom enormnom povećanju. Skoro sve općine, visinu komunalnih taksa povećale su za 500 pa do 2000 posto, saopćeno je na konferenciji za novinare UPKS.

UPKS traži da se napravi cjelovita analiza parafiskalnih nameta koju trebaju uraditi predstavnici kantona i općina zajedno sa predstavnicima poslodavaca, kako bi se utvrdilo koji parafiskalni nameti nemaju nikakvo uporište i koje treba ukinuti, a koji imaju svrhu i smisao postojanja.

Također, UPKS zahtijeva preispitivanje odredbi Zakona o komunalnim taksama KS.

"Sva općinska vijeća na području Kantona Sarajevo, osim OV Novi Grad, donijela su odluke o enormnom povećanju cijena komunalnih taksi. UPKS je insistiralo da se precizira granica koliko može iznositi povećanje, no naš apel nije urodio plodom i sada imamo ove odluke koje dodatno opterećuju privredu, koja se još nije oporavila od krize izazvane COVID-19, a trpimo i značajne posljedice ruske invazije na Ukrajinu”, kazao je predsjednik Upravnog odbora UPKS Safudin Čengić.
 
Prema iznesenim podacima predstavnika UPKS, nakon odluka općinskih vijeća u Kantonu Sarajevo, taksa za istaknutu firmu velike kompanije u Općini Centar, koja je prošle godine iznosila od 270 do 300 KM, prema odluci OV sada iznosi od 13.500 do 15.000 KM. Sličan trend, sa manjim iznosima, je i u drugim općinama na bazi čega se može zaključiti da se povećanja visine naknade komunalnih taksa kreće u rasponu od 414,13 posto na Ilidži do 2.045,35 posto u Centru Sarajeva.

"Prema podacima prikupljenim u okviru projekta rađenog sa USAID, poslodavci u BiH plaćaju oko 3.500 parafiskalnih nameta, tri puta više od Srbije i dva puta više od Hrvatske. Prema nekim podacima oko šest posto BDP BiH ili dvije milijarde KM je ostvareno upravo iz parafiskalnih nameta”, kazao je predsjednik Skupštine UPKS Nijaz Skenderagić.

Predsjednik Uprave Konzuma i Mercatora u BiH Nihad Imširović naglasio je da nakon odluka općinskih vijeća na području Kantona Sarajevo, ova firma bi ove godine u odnosu na prethodnu godinu trebala platiti 938 posto više komunalne takse za istaknutu firmu.

"Prošle godine smo ukupno platili 19.790 KM takse za istaknutu firmu na području Kantona Sarajevo. Ove godine, nakon odluka općinskih vijeća za ovu namjenu trebali bismo platiti 185.700 KM”, kazao je Imširović.

Upozorio je na pogubnost ovakvih odluka koje će natjerati kompanije, poput njegove, da zatvaraju prodajna mjesta i otpuštaju radnike.

"Poseban problem predstavlja činjenica da je kao kriterij za određivanje visine taksi korištena veličina firme. To što je neka firma velika ne znači da je profitabilnija od neke manje”, kazao je Imširović.

Inače, Udruženje poslodavaca je orgniziralo ovu press konferenciju u okviru Projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju utjecaja poduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH" koji finansira Europska unija.
 

UPFBiH predstavilo aktivnosti koje imaju za cilj bolji unapređenje poslovanja i bolji životni standard građana 

 
 
 

Smanjenje opterećenja cijene rada u cilju povećanja plaća, ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta, smanjenje broja dana obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja koja pada na teret poslodavca sa 42 dana na 15 dana kroz izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju, liberalizacija uvoza radne snage te poboljšanje poslovnog ambijenta u cjelini, ključne su aktivnosti Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine u narednom periodu.

Ove aktivnosti UPFBiH imaju za cilj stvaranje uslova za povećanje plaća, životnog standarda građana, konkurentnosti privrede FBiH, budžetskih i vanbudžetskih prihoda, smanjenje sive ekonomije i rada na crno.  

Ovo je rečeno na druženju predstavnika poslovne zajednice sa predstavnicima bh. medija, održanog s ciljem predstavljanja aktivnosti UPFBiH, poboljšanju saradnje i predstavljanju novog direktora UPFBiH.

"Smanjenjem opterećenja cijene rada sa postojećih 41,5 na nivo ispod 30 posto, stvaraju se mogućnosti za povećanje plaća od deset do 15 posto. Ukidanjem određenih i smanjenjem nekih drugih parafiskalnih nameta stvaraju se nove mogućnosti za povećanje plaća. Također, smanjenje broja dana bolovanja na teret poslodavca sa postojećih 42 na 15 omogućilo bi povećanje plaća za 15 posto" kazao je predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović.
 
UPFBiH će aktivno raditi na liberalizaciji uvoza radne snage u BiH. Podsjetio je da je UPFBiH pripremilo set izmjena i dopuna postojećih i donošenja novih zakona koji imaju za cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta. Ovi zakoni se odnose na rad i zapošljavanje, privredu, javne prihode i zdravstvo.

Novi direktor UPFBiH Mario Nenadić u prvom razgovoru sa predstavnicima medija najavio je intenzivne aktivnosti UPFBiH na stvaranju povoljnijih uvjeta za rast konkurentske sposobnosti domaće privrede i povećanje životnog standarda građana. UPFBiH je trenutno aktivno uključeno u pregovore sa granskim sindikatima oko potpisivanja novih kolektivnih ugovora.

"Nastavit ćemo naše aktivnosti na pojednostavljenju, ubrzanju i višem stepenu transparentnosti kompliciranih administrativnih procedura. Ostajemo opredjeljeni da sve naše aktivnosti koordiniramo sa socijalnim partnerima, sindikatima i vladom", naglasio je Nenadić.

U narednom periodu operativnim radom će početi Poslovno-obrazovni centar UPFBiH. U saradnji sa vodećim bh. stručnjacima iz različitih oblasti radimo na uspostavljanju think tankova, čije analize i ekspertize će doprinositi kvalitetnijem radu UPFBiH.
 
U narednoj godini UPFBiH će organizirati dodjelu nagrade "Emerik Blum" za najboljeg poslodavca u FBiH.

Predstavnici UPFBiH su naglasili ključnu ulogu medija u kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta i zahvalili su se predstavnicima medija za dugogodišnju uspješnu saradnju i predstavljanju aktivnosti UPFBiH.  

UPFBiH je orgniziralo predstavljanje svojih aktivnosti u okviru Projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju utjecaja poduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH" koji finansira Europska unija.
 

 Održana tematska sjednica o izmjenama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

 

 Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je u okviru projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH - EISE projekat", koje provodi Unija poslodavac RS, finansiranog od strane Europske unije organizovalo tematsku sjednicu Udruženja poslodavaca FBiH o izmjenama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.

Tematska sjednica održana je 26. oktobra 2022. godine, a prisustvovali su joj poslodavci iz različitih oblasti koji posluju na cijelom području Federacije BiH.

Predsjednik Upravnog odbora UPFBiH Adnan Smailbegović istakao je da je Udruženje pripremilo inicijativu za izmjenu ovog zakona, a koji predviđa pomjeranje roka plaćanja PDV-a na zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec, plaćanje PDV-a po naplati fakture za obrtnike i mala poduzeća, ukidanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena, povećanje praga za ulazak u PDV sistem.

Generalni stav Udruženja poslodavaca FBiH jeste da bi se trebalo omogućiti plaćanje PDV-a po naplati računa, odnosno nakon naplaćenog posla, međutim, svjesni smo činjenice da bi to moglo uticati na stabilnost budžeta, te je prijedlog UPFBiH da obrtnici i mala preduzeća plaćaju porez po naplati i takvo rješenje je u skladu sa rješenjima zemalja regiona, zemalja EU, ali i sa europskim direktivama, jer bi se obrtnicima i malim poduzetnicima olakšalo poslovanje i omogućila bolja likvidnost, a time i redovno plaćanje radnika, podmirivanje obaveza prema dobaljačima i plaćanje PDV-a iz vlastitih sredstava, umjesto kreditima. Obračun PDV-a po naplaćenim računima pomaže malim poduzetnicima koji imaju poteškoće s neredovitim, odgođenim ili neizvršenim plaćanjima.

Ovom izmjenom bi se potaknuo razvoj malog i srednjeg poduzetništva, što bi konačno uticalo i na razvoj ekonomije i bolje investicijske klime.

Također, inicijativa Udruženja je pomjeranje roka plaćanja PDV-a sa desetog na zadnji dan u mjesecu.

Poslodavci su pohvalili inicijativu Udruženja čijim izmjenama Zakona izvršit će se usklađivanje sa Direktivama Europske unije, te će se izvršiti harmonizacija propisa sa propisima država u okruženju. Cilj predloženih izmjena je povećanje fiskalne discipline i poboljšanje poslovnog ambijenta.
 
 

BiH treba uvesti takse za izvoz drveta, izvozne kvote i utvrditi standardizaciju šumskih drvnih sortimenata

 
 
 

Predstavnici Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, zajedno sa predstavnicima akademske zajednice i preduzeća koja se bave eksploatacijom šume i drvopreradom pokrenut će aktivnosti na standardizaciji šumskih drvnih sortimenata i doradi propisa, zaključeno je na okruglom stolu na kojemu je razgovarano o temi "Kvalitativno i kvantitativno iskorištavanje drvnih sortimenata i potrebe za kadrom u drvnoj industriji".

Organizatori okruglog stola bili su Udruženje poslodavaca u FBiH, Mašinski i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Zabrane izvoza šumskih sortimenata nisu ni najbolja niti dugoročna rješenja kada je u pitanju eksploatacija i najefikasnije korištenje šumskih sortimenata. Stoga je zaključeno da je nužno raditi na sistemskim, trajnim rješenjima, a ona mogu biti takse na izvoz šumskih sortimenata, utvrđivanje kvota za izvoz šumskih sortimenata ili nešto treće što će doprinijeti efikasnijem korištenju jednog  od najznačajnijih resursa BiH, a to je šuma. Također je istaknuto da je potrebno raditi na ukidanju i smanjenju fiskalnih i parafiskalnih nameta po ovom osnovu.

„Na okruglom stolu smo zajedno sa predstavnicima akademske zajednice, preduzeća koja se bave eksploatacijom i preradom drveta usaglasili da postoji potreba zajedničkog rada kako bismo počeli sa sistemskim rješavanjem brojnih otvorenih pitanja šumarstva i drvne industrije. Dogovorili smo, pored ostalog, formiranje radnih grupa koje će usaglasiti rješenja, koja ćemo ponuditi institucijama vlasti, kako bi se donijela odgovarajuća strateška i zakonska rješenja i doradili propisi, što bi osiguralo bolje upravljanje našim šumskim bogatstvom i eksploatacijom drveta.  Potrebno je, također, raditi na unapređenju tehnologije za korištenje i obradu drveta, ulagati u obrazovanje kadrova – što bi sve skupa rezultiralo boljom zaštitom šuma i istovremenim razvojem drvne industrije u BiH.   Dakle, važna pitanja su sirovina, tehnologija i kadrovi", kazao je predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović.
 
Prof.dr. Jusuf Musić sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u uvodnom izlaganju je ukazao na značaj standardizacije šumskih drvnih sortimenata.

„U BiH su još uvijek na snazi JUS standardi bivše Jugoslavije, ali se ni oni ne primjenjuju, naročito, u segmentu tzv. pilanskih trupaca, koji su kod nas u BiH najzastupljeniji. Ti standardi su zastarjeli i mi bismo trebali primjenjivati BAS EN standarde koji ostavljaju značajan prostor za racionalizaciju proizvodnje drveta", istaknuo je prof. dr. Musić.
 
Iako je drvna industrija jedna od najbrže rastućih sektora u BiH, ona još uvijek  nije prepoznata kao strateški važna industrija.

„Za razliku od BiH, gdje drvo iz šume ide direktno za ogrjev, u razvijenim zemljama je sistem da se ono najprije pošalje u industriju, zatim prerađuje i tek na kraju služi kao energent", kazao je prof. dr. Murčo Obućina sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Okrugli sto "Kvalitativno i kvantitativno iskorištavanje drvnih sortimenata i potrebe za kadrom u drvnoj industriji"  Udruženje poslodavaca u FBiH je realiziralo u sklopu projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a finansira Europska unija.
 
 

Poslodavci od vlasti očekuju hitno rasterećenje cijene rada

 
 
 
Što hitnije rješavanje problema nedostatka radne snage kroz liberaliziranje tržišta rada u FBiH, rasterećenje cijene rada smanjenjem previsokih poreza i doprinosa na plaće, ukidanje ili smanjenje neopravdano visokih parafiskalnih nameta u cilju kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta, osnovni su zahtjevi poslodavaca izneseni na okruglom stolu kojeg je Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosni i Hercegovini organiziralo u Tuzli 07. decembra 2022. godine.

Na okruglom stolu su predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović i predsjednik Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri UPFBiH Adem Hanić prezentirati prioritetne aktivnosti iz dokumenta „Šta poslodavci očekuju od vlasti?".  

„Ovaj okrugli sto je jedna od ranije planiranih aktivnosti UPFBiH sa ciljem razmjene mišljenja i iskustava o stanju privrede u FBiH. Dva mjeseca prije izbora UPFBiH je kreiralo i svim političkim strankama dostavilo dokument Šta poslodavci očekuju od vlasti?" u okviru kojega je kreirano oko 40 izmjena i dopuna zakona i drugih dokumenata sa konkretnim prijedlozima koji imaju za cilj unapređenje poslovnog ambijenta u BiH. Okruglom stolu u Tuzli prisustvovao je veliki broj poslodavaca, ali i predstavnika političkih stranaka koje će formirati vlast u TK, koji su pokazali veliki interes za ovu problematiku", naglasio je direktor UPFBiH Mario Nenadić.

Govorilo se o prevelikim opterećenjima cijene rada u FBiH, koji su najveći u Europi te su od predstavnika vlasti na nivou FBiH očekuje da hitno donesu zakonska rješenja kojima će doprinosi na plaće biti smanjeni na maksimalno 30 posto.

„Još jednom smo naglasili da paušalne ocjene o najnižoj cijeni rada nisu dobar put za povećanje plaća. UPFBiH se zalaže sa povećanje ne samo minimalne, nego i svih plaća, ali teret povećanja plaća ne mogu snositi samo poslodavci, svoj dio tereta mora preuzeti i država smanjenjem neopravdano visokih poreza i doprinosa na plaće", jedan je od zaključaka okruglog stola u Tuzli.

Kao jedan od ključnih problema na okruglom stolu je istaknut nedostatak radne snage, a poslodavci su predstavili svoje prijedloge za liberalizaciju tržišta rada kroz uvoz neophodne radne snage. Također je istaknuto da i dalje postoji problem neusklađenosti obrazovnog sistema sa tržištem rada te je zaključeno da je nužno što prije donijeti zakon o dualnom obrazovanju, koji će značajno pomoći u rješavanju pitanja nedostatka radne snage.

Poslodavci traže hitno formiranje vlasti na nivou BiH kako bi se što prije otklonile nedorečenosti u zakonima koji su doneseni na nivou države, u oblasti indirektnih poreza, carinske politike, javnih nabavki, zapošljavanja stranaca itd.

Od vlasti na svim nivoima se traži unapređenje socijalnog dijaloga te se očekuje da niti jedna odluka koja se direktno ili indirektno odnosi na privredu ne bude donesena bez prethodne konsultacije sa socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatom.

Jedan od ciljeva okruglog stola je iznalaska rješenja za smanjenje opterećenja privrede. Okrugli sto je organiziran u sklopu projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a koji finansira Europska unija.
 
 

Nove vlasti u BiH hitno moraju rješavati nagomilane probleme u privredi i zaustaviti odliv radne snage

 
 


Poslodavci traže da prioritetne aktivnosti vlasti nakon uspostavljanja skupština i vlada na svim nivoima u Bosni i Hercegovini budu tematske sjednice posvećene položaju privrede u BiH i zaustavljanju odliva radne snage. Ovo su ključna pitanja za život i samoodrživo funkcioniranje BiH i poslodavci insistiraju na njihovom hitnom rješavanju, istaknuto je na okruglom stolu u Travniku na kojemu je Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH predstavilo dokument "Šta poslodavci očekuju od vlasti".

Okruglom stolu je prisustvovao veliki broj privrednika i predstavnika političkih stranaka koje formiraju vlast na području Srednjobosanskog kantona.

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović predstavio je ključne probleme sa kojima se danas susreću privredna društva u poslovanju te predstavio dokument "Šta poslodavci očekuju od vlasti", koji predstavlja zbir aktuelnih stručnih preporuka i prijedloga propisa koje je neophodno odmah donijeti, kako bi se ublažio veliki pritisak na poslovanje u FBiH, čije usvajanje će omogućiti unapređenje položaja radnika i standarda svih građana u BiH.

"Uz male, ali brze intervencije vlasti, za kratko vrijeme može se popraviti ukupan poslovni ambijent u BiH. Problemi se gomilaju, a sporo rješavaju. Cijena rada raste umjesto da se smanjuje", naglasio je Smailbegović.

Predsjednik Grupacije poslodavaca iz SBK pri UPFBiH Kemal Čolak naglasio je da se očekuju konkretne zakonodavne i druge aktivnosti vlasti na rasterećenju cijene rada.

"Postavljam pitanje svima nama koji smo u lancu poslovanja: Gdje su zarađeni novci? Ako nisu kod radnika, a nisu, nisu kod poslodavaca, jer znamo da se posluje pod izuzetno složenim uslovima, gdje su onda? Odgovor se sam nameće! Stoga je potrebno aktivirati sve stručne resurse, uporediti podatke iz svih izvora, napraviti brze i sveobuhvatne analize i hitno donijeti propise sa ciljem rasterećenja poslovanja i poboljšanja ambijenta u kojem se danas radi i funkcionira", naglasio je Čolak.

Poslodavci su istaknuli rastući problem nedostatka radne snage koji poprima zabrinjavajuće razmjere i naglasili da je to hitno potrebno zaustaviti. Konkretne mjere koje bi mogle pomoći rješavanju ovog problema predložene su reforma obrazovanja i njegovo prilagođavanje tržištu rada, prioritetno uvođenje dualnog obrazovanja, podrška projektima prekvalifikacije i dokvalifikacije, liberalizacija uvoza radne snage i kao ključno smanjenje opterećenja cijene rada.  

Također je istaknuta potreba smanjenja obaveza privrednih društava po osnovu zdravstvenog i socijalnog osiguranja, odvajanja ovih fondova od evidencija nezaposlenih osoba i aktivnih tražitelja posla.

Još jednom je istaknuta potreba hitnog smanjenja doprinosa, poreza, parafiskalnih nameta i drugih obaveza na teret poslovanja privrednih društava, što predstavlja značajan prostor za podizanje plaća i drugih primanja radnika.

Naglašena je potreba jačanja socijalnog dijaloga, a kod vlasti na svim nivoima se insistira da ne mogu donijeti niti jednu odluku koja se direktno ili indirektno tiče privrede, bez prethodnih konsultacija sa socijalnim partnerima, sindikatom i poslodavcima.

UPFBiH nastavlja se realizacijom najavljenih aktivnosti konsultacija sa političkim strankama i međunarodnim organizacijama u BiH sa ciljem hitnog usvajanja zakonskih rješenja koja će doprinijeti poboljšanju poslovnog ambijenta i rasterećenju cijene rada.

Jedan od ciljeva okruglog stola je iznalaženje rješenja za smanjenje opterećenja privrede. Okrugli sto je organiziran u sklopu projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat” koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a koji finansira Europska unija. 
 
 

UPFBiH i sindikati iz realnog sektora predstavili zajedničke aktivnosti

 
 
 

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine organiziralo je predstavljanje zajedničkih aktivnosti sa sindikatima iz realnog sektora gdje je poručeno da predstojeće godine fokus treba biti na regulisanju tržišta rada zbog, kako je rečeno, odlaska mlade radne snage iz Bosne i Hercegovine.

"Prošla godina je značajno bila u fokusu pitanja povećanja cijena električne energije. Tom temom smo se puno bavili i napravili smo jako korektan rezultat. Bavili smo se i pitanjem šumarstva, drvne industrije u kontekstu izvoza. Na inicijativu UPFBiH smanjena je cijena putarine za deset posto na autocesti za kamione, autobuse i kombije. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je povećalo kvote za zapošljavanje stranaca na našu inicijativu, iako smo mi tražili značajno veće kvote, jer mislimo da je potrebno. Potpisali smo sedam kolektivnih ugovora sa sindikatima iz realnog sektora. To je više ugovora nego što imaju sve zemlje regiona zajedno. Na osnovu potpisanih ugovora najniže plaće prema djelatnostima se kreću od 630 do 775 KM, dok je minimalna plaća prema Uredbi Vlade FBiH 543 KM. Potpisani ugovori obuhvataju gotovo 80 posto zaposlenih u realnom sektoru. Također, na našu inicijativu produženo važenja Upute o načinu realiziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova, u uvjetima proglašene nesreće izazvane pandemijom korona virusa i etapnog početka održavanja javnog linijskog prijevoza putnika. Pripremili smo dokument Šta poslodavci očekuju od vlasti i dva mjeseca prije izbora u BiH uputili ga svim političkim strankama. Ovaj dokument sadrži prijedloge 40 zakonskih rješenja, odnosno, mjera čije bi donošenje u značajnoj mjeri doprinijelo poboljšanju poslovnog ambijenta i smanjenju cijene rada", kazao je predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović.

Imperativno pitanje je rasterećenje privrede u smislu smanjenja doprinosa što, kako je rekao, Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama predlaže.

"Svjedoci smo da je zakon prije četiri pet godina upućen u parlamentarnu proceduru, da nikada nije ugledao svjetlo dana i bojimo se da će potrajati njegovo usvajanje. Mi smo pripremili jedno rješenje, koje bi trebalo da bude temporalnog karaktera na godinu dana ili nešto više, do usvajanja novog zakona, a sastojalo bi se od sljedećeg: da se omogući svim privrednim društvima, obrtnicima, da povećaju plate u odnosu na, naprimjer, decembar ove godine za 400 KM i da se na taj iznos plata ili ne plaćaju doprinosi ili da se plate neki simbolični doprinosi", rekao je Smailbegović.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović istakao da postoji izuzetan socijalni dijalog i da će dobra saradnja biti nastavljena. Dodao je da su potpisivanjem sedam kolektivnih ugovora riješili mnoga pitanja koja su bila problem u proteklom periodu.

"Potpisano je sedam kolektivnih ugovora i riješili smo mnoga pitanja koja su bila problem u proteklom periodu. Sindikati kao što su tekstilci, građevina, šumarstvo, metalci, trgovina, saobraćaj, hemija i nemetal, sve su to sindikati koji s potpisali kolektivne ugovore sa udruženjima poslodavaca. Nastavit ćemo dobru saradnju da poboljšamo status svih uposlenika, posebno u realnom sektoru", kazao je Kurtović.

Smailbegović je naveo da će Udruženje nastaviti sa aktivnostima na ukidanju ili smanjenju parafiskalnih nameta na svim nivoima, suzbijanju sivog tržišta i rada na crno, pojednostavljenju, ubrzanju i višem stepenu transparentnosti kompliciranih administrativnih procedura pri registraciji firmi i stvaranju uslova za investiranje u FBiH, unaprjeđenju uslova za razvoj energetskog sektora, kao velike razvojne šanse u FBiH te nastaviti saradnju sa reprezentativnim sindikatima iz realnog sektora na zaključivanju granskih kolektivnih ugovora s ciljem zaštite standarda radnika u FBiH.

"Tražit ćemo hitne izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH u cilju smanjenja broja dana obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja koja pada na teret poslodavca sa 42 dana na 15 dana. Također, smatramo neophodnim izmjene Zakona o PDV-u, kojima između ostalog tražimo pomjeranje datuma plaćanja PDV-a na zadnji dan u mjesecu, kao i hitno donošenje izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, kako bismo ga učinili transparentnijim i smanjili mogućnosti za koruptivne radnje" kazao je Smailbegović.

Predstavljanju aktivnosti prisustvovali su rukovodstvo UPFBiH, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović, predstavnici sindikata iz realnog sektora, brojni privrednici i mediji, a organizovano je u okviru projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH - EISE projekat", koje provodi Unija poslodavac RS, finansiranog od strane Europske unije.
 
 

U FBiH je najveće opterećenje cijene rada u Europi

 


Na tematskoj sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH, održanoj 21. decembra 2022. godine u Mostaru, članovi su raspravljali o brojnim parafislaknim nametima koji opterećuju privredu. Naglašeno je da je u Federaciji BiH najveće opterećene cijene rada u Europi.

S tim u vezi, Udruženje je pripremilo inicijative za povećanje plaća, a koje podrazumijevaju neoporezivanje povećanog dijela plaće u iznosu do 400 KM. Također se predlaže da se kroz dopunu Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak, u članu koji propisuje prihode koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti i koji ne podliježu oporezivanju propiše i isplata prigodne nagrade (božićnica/bajramluk) radniku u visini do 3.500,00 KM godišnje. O ovoj temi raspravljat će Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH na idućoj sjednici.

Tematska sjednica je održana u okviru Projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju utjecaja poduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH" koji finansira Europska unija.
 
 
 

Održana tematska sjednica sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u FBiH o parafiskalnim nametima

Na tematskoj sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH, održanoj 22. marta 2023. godine u Tešnju, članovi su raspravljali o prioritetnim aktivnostima iz dokumenta "Šta poslodavci očekuju od vlasti", među kojima je i aktivan rad na smanjenju brojnih parafiskalnih nameta koji opterećuju privredu.

Predsjednik UO Adnan Smailbegović predstavio je prioritetne aktivnosti iz pomenutog dokumenta, a koje se, između ostalog, odnose na izmjene Zakona o javnim nabavkama i Zakona o strancima, izmjene Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, donošenje odluke kojom će se regulisati korištenje šume od strane domaćih privrednika, omogućavanje socijalnim partnerima učešće u izradi i donošenju zakonskih i podzakonskih akata koji su od interesa za poslodavce, na svim nivoima vlasti, te na usvajanje zakona koje je pripremilo UPFBiH.

Članovi su naglasili da se broj parafiskalnih nameta, umjesto smanjuje, svakodnevno povećava, što opet dokazuje maćehinskih odnos vlasti prema bh. privredi, te da je neophodno pripremiti strategiju kako bi se hitno djelovalo na smanjenju parafiskalnih i ostalih bezrazložnih davanja državi.

Nameti su definisani kroz desetine zakona na nivou BiH, FBiH, kantonalnih i općinskih nivoa, kojim se regulišu razni parafiskalni nameti, kao što su naknade za vode, šume, požar, prirodne nesreće, ceste, frekvencije, kontrola namirnica, izdavanje rješenja, korištenje zemljišta, isticanje reklama, uređenje građevinskog zemljišta, te takse na isticanje firme, kontrola kvaliteta, kontrola prilikom izvoza ili uvoza, izgradnja atomskih skloništa, korištenje puteva, razvoj turizma, komunalne naknade itd. Visina ovih nameta u načelu bi trebala biti ekvivalentna iznosu troškova održavanja i unapređenja upotrebnih svojstava dobara, za čije korištenje se plaćaju.

Svi nivoi vlasti, od opštine do države, uvode ove namete kada i koliko im treba da bi „ispravili" budžetske deficite, ne vodeći pri tome računa o stvarnim potrebama i ekonomskoj snazi obaveznika plaćanja, istaknuto je na sjednici.

Tematska sjednica je održana u okviru Projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju utjecaja poduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH" koji finansira Europska unija.
 
 
 

Premijer i federalni ministri sa Udruženjem poslodavaca u Federaciji BiH

 

 

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić susreo se 11. maja 2023. godine u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu s predstavnicima Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na sastanku, kojem su prisustvovali i dopremijer i federalni ministar finansija Toni Kraljević, te ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, delegacija poslodavaca je čestitala premijeru i ministrima na imenovanju i poželjela uspjeh u budućem radu. Delegaciju poslodavaca činili su predsjednik Adnan Smailbegović, direktor Mario Nenadić, te članovi Petar Čorluka, Behrija Huseinbegović, Safudin Čengić i Rijad Hasić.

Poslodavci su prezentirali aktivnosti i ideje ovog Udruženja koje imaju za cilj poboljšanje poslovnog ambijenta, rasterećenja privrede i unaprjeđenja uslova za ekonomske reforme i razvoj u Federaciji BiH. U tom kontekstu, naglasili su da očekuju podršku premijera i Vlade Federacije BiH.

Istakli su ključne probleme u funkcionisanju poslovne zajednice u FBiH i naglasili posebno važna interesa poslodavaca i radnika, odnosno, uređenje tržišta rada i rasterećenje cijene rada. Poslodavci očekuju što skoriji početak rada Ekonomsko-socijalnog vijeća i ubrzanje reformi u oblasti rada, rasterećenja cijene rada kroz smanjenje doprinosa i poreza, direktnih i indirektnih poreza, kao i uređenje sistema u cilju unapređenja zapošljavanja, zaustavljanja negativnog trenda odlaska radnika, razvoja privrede i povećanje životnog standarda.

Poslodavci su dostavili premijeru i članovima Vlade pregled ključnih, neophodnih, reformi zakonodavstva i prioritetnih aktivnosti.

Premijer Nikšić je naglasio izuzetnu važnost partnerstva Federalne vlade i poslodavaca. Predstavnike Udruženja je upoznao s prioritetima i planiranim reformama Vlade Federaciji BiH u ekonomskoj sferi, istakavši da je opredjeljenje Vlade kreiranje ambijenta za donošenje odluka koje će dugoročno imati pozitivan efekt kako na poslodavce, tako i na radnike. U tom pravcu, i poslodavci i radnici, naglasio je Nikšić, imaju neupitnog partnera u Federalnoj vladi.

Na sastanku je razgovarano i o organizovanju šireg skupa na kojem će Udruženje poslodavaca detaljnije upoznati premijera i Vladu FBiH s potrebama poslodavaca i nužnim reformama, među kojima su, kako su istakli, rasterećenje rada i uređenje tržišta rada, kao prioritetna pitanja.

Sastanak je organizovan u sklopu projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a koji finansira Europska unija.
 
 

Sastanak fokus grupe UPFBiH za usaglašavanje principa Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima

 
 
Odlukom Upravnog odbora, Pravni i Ekonomski savjet UPFBiH je pripremio draft principa na osnovu kojih bi se trebali pripremati Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima.

S tim u vezi, u Sarajevu je 06. juna 2023. godine održan prvi u nizu sastanaka fokus grupe na kojem je učestvovalo veliki broj članica UPFBiH iz Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona, a na kojem su poslodavci ažurirati svoje prijedloge, sugestije, komentare i primjedbe na principe koje je pripremilo Udruženje poslodavaca u FBiH.

Poslodavci su zaključili da su u pitanju veoma važni zakoni za poslovnu ali i za širu društvenu zajednicu te je vođena kvalitetna rasprava na kojoj su poslodavci iznijeli značajne stručne stavove i prijedloge s ciljem pripreme kvalitetnih konačnih tekstova principa.

Udruženje poslodavaca u FBiH će u narednom periodu održati fokus grupe i u drugim gradovima Federacije, a planirano je da se sljedeće održe u Vitezu i Mostaru za članice iz Zeničko–dobojskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog te Kantona 10.

Nakon održanih fokus grupa, Udruženje poslodavaca u FBiH će objedinjene prijedloge i komentare članica predstaviti na završnoj konferenciji, a potom i Upravnom odboru. Finalni dokument koji usvoji Upravni odbor, Udruženje poslodavaca u FBiH dostaviti nadležnim institucijama.

Sastanak fokus grupe je organizovan u sklopu projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a koji finansira Europska unija. 
 

U Vitezu održan sastanak fokus grupe UPFBiH za usaglašavanje principa Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima

 
 
 
 
U Vitezu je 08. juna održan sastanak fokus grupe članica UPFBiH iz Zeničko – dobojskog i Srednjobosanskog kantona za usaglašavanje principa Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. Sastanak fokus grupe je organizovan u sklopu projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a koji finansira Europska unija.

Pravni i Ekonomski savjet UPFBiH pripremio je draftove principa na osnovu kojih bi se trebali pripremati Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima, a koji su prezentovani članovima fokus grupe.

U konstruktivnoj diskusiji članovi su iznijeli svoje prijedloge, sugestije, komentare i primjedbe na principe koje je pripremilo Udruženje poslodavaca u FBiH.

Prethodna fokus grupa održana je u Sarajevu, a iduće sedmice održat će se i u Mostaru za članice UPFBiH iz Kantona 10, Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona, nakon čega će UPFBiH pripremiti objedinjene tekstove principa i iste predstaviti Upravnom odboru, a potom i dostaviti nadležnim institucijama.
 

Fokus grupa UPFBiH za usaglašavanje principa Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima održana u Mostaru

 


U okviru tekućih aktivnosti Udruženja poslodavaca u FBiH na izmjenama i dopunama fiskalnih propisa, odnosno Zakona o doprinosima, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit 12. juna 2023. godine u Mostaru je održan konsultativni sastanak kojem je prisustvovao veći broj predstavnika privrednih subjekata iz Kantona 10, Zapadnohercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona kao i predstavnika Asocijacije poduzetnika Hercegovine.

Prošlo je više od sedam godina od pripreme Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak, ali nažalost, nije došlo do izmjene ovih propisa. To je rezultiralo činjenicom da Federacija BiH danas ima najveće opterećenje cijene rada u Europi, a pri tome zbog slabog standarda, malih plaća i generalno lošeg položaja radnika, sve veći broj radnika napušta Bosnu i Hercegovinu.

U tom smislu, Udruženje poslodavaca u FBiH očekuje pokretanje rada radne grupe pri Vladi FBiH s ciljem pripreme sistemskih rješenja.

U toliko su konsultacije na utvrđivanju ažuriranih principa za pripremu novih propisa tema na kojoj Udruženje posljednjih mjeseci aktivno radi. Konsulatacije u Mostaru ukazuju da su poslodavci u svim dijelovima FBiH opterećeni istim i sličnim pitanjima i traže hitnu promjenu stanja. Udruženje je najavilo održavanje još nekoliko skupova na ovu temu, nakon čega će principi biti potvrđeni na Upravnom odboru UPFBiH i dostavljeni vlastima kao stav poslodavaca iz realnog sektora o predmetnom pitanju.

Sastanku je u jednom dijelu prisustvovao i premijer Vlade ZHK Predrag Čović koji se upoznao sa problemima poslodavaca u realnom sektoru i iznio svoju najavu podrške u rješavanju istih.
 

 Održana diskusija o neusklađenosti sistema obrazovanja sa tržištem rada

 
 
 
 
 U okviru Projekata „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" održana je diskusija o neusklađenosti sistema obrazovanja sa tržištem rada koju je vodila stručnjak za obrazovanje Marijana Šećibović.

"Nedostatak radne snage već počinje hronično da opterećuje naše poslodavce, pogotovo u sektorima koji zahtijevaju upravljanje modernom tehnologijom, a bitno su vezani za izvozne poslove. Država nažalost,  opterećena političkim problemima nije se dovoljno pozabavila demografskim problemima društva, koja se bitno reflektuju na proces proizvodnje i usluga. Reforme treba kreirati i u kontinuitetu sprovoditi.  Obrazovanje je sistem koji zahtjeva modernizaciju svih elemenata -  predškolsko, obavezno osnovno, strukovno i univerzitetsko obrazovanje, kao i cjeloživotno obrazovanje koje je danas obavezan nastavak svih ovih oblika učenja. Zbog svega toga, tržište rada ne može da odgovori na zahtjeve poslodavaca u onom odnosu koji je njima potreban. Posebno  se to odnosi na 2022/ 2023. godinu, koje su kao postpandemijske godine dobile ogroman tehnološki zamah" kazala je Šećibović tokom uvodnog obraćanja.

Poslodavci su istakli da je potreban nova strategija odnosa između obrazovanja i tržišta rada. Takav strateški dokument bi morao da odgovori na izazove koje će se pred poslodavce staviti u budućnosti i demografski razvoj i sve brže mijenjanje svijeta rada i života od škole do obuke, pa do univerziteta i cjeloživotnog obrazovanja. Danas je poslodavcima potreban (više nego ikada) visokokvalitetan obrazovni sistem koji je zasnovan na ishodima, odnosno na učinku koji potiče inicijativu, nezavisnost i spremnost za preuzimanje odgovornosti te podržava mlade ljude u razvoju njihove ličnosti i vrijednosti.

Obrazovnu politiku moramo shvatiti kao konkretnu konstrukciju skupa diskursa, instrumenata, institucija, društvenih odnosa, čije se uređenje i konfiguracija mijenjaju tokom vremena, uključujući različite procesa mijenjanja postojećih institucija, kao i zamišljanja novih kategorija i propisa, istakli su poslodavci. Upravo na bazi ovih stavova poslodavci smatraju da je njihovo mjesto kao partnera veoma važno u svim procesima reforme.

 

Održan sastanank s ciljem pripreme konferencije UPFBiH "Fiskalna i parafiskalna opterećenja i tržište rada u FBiH: stanje i perspektive"

 


Predstavnici Udruženja poslodavaca u FBiH iz oblasti trgovine održali su 28. novembra 2023. godine u prostorijama ASA Holding sastanak sa ekonomskim stručnjakom Vjekoslavom Domljanom u cilju pripreme analize i prezentacije "Od defektnih do efektnih politika".

Sastanak je održan s ciljem da se iznesu problemi poslodavaca i saslušaju zahtjevi i interesi kompanija iz djelatnosti trgovine, a kako bi finalna analiza i prezentacija na bazi zahtjeva članica UPFBiH bila pripremljena za konačnu finalnu konferenciju „Fiskalna i parafiskalna opterećenja i tržište rada u FBiH: stanje i perspektive".
Na navedenom sastanku zaključeno je da se dubioze u zdravstvenim fondovima mogu značajno ublažiti, ali ne i riješiti eventualnim prebacivanjem zdravstva na budžet te da su potencijalni izvori dopunskih sredstava za punjenje fondova socijalnog osiguranja su povećanje produktivnosti rada, povećanje zaposlenosti, smanjenje neobuhvaćene (sive) ekonomije (barem 7% BDP), povećanje efikasnosti javnih kompanija (neizmireni porezi i doprinosi 4% BDP). Također je zaključeno da su bitni nedostaci aktuelnog Zakona o doprinosima FBiH obaveze plaćanje doprinosa i podnošenje izvješća (PUFBIH nastaje u momentu isplate plaće, pa PUFBIH ne raspolaže podacima o stvarnim obavezama na temelju kojih bi poduzela odgovarajuće mjere dok istovremeno radnici nemaju pravo primanja usluge odnosno naknade na temelju socijalnog osiguranja), visine kazni nisu dovoljno velike, pa to često vodi kršenju zakona (javni sektor je glavni sektor neuplaćivanja ili neredovnog uplaćivanja doprinosa), te da se u FBiH može uvesti maksimalna plaća, kad se ona dosegne nema plaćanja doprinosa na dio plaće iznad tog iznosa.

Učesnici su se složili da će zaključci sa sastanka biti uključeni u konačni tekst i analizu koju će Vjekoslav Domljan predstaviti na konferenciji koja je zakazana za 19.12.2023.godine.
 
Također, predstavnici UPFBiH, odnosno vlasnici i direktori kompanija iz oblasti trgovine, su istakli da su prije ovog sastanka održali sastanak sa ministrom trgovine FBiH Amirom Hasičevićem gdje je finaliziran projekat „Zaključavamo cijene" te da su sve aktivnosti usko povezane i da je uslov za njihovu realizaciju smanjenje parafiskalnih i fiskalnih opterećenja.
 
 
 

 Obrazovanje kao jedan od ključnih faktora razvoja

 
 

U cilju pripreme konferencije UPFBiH „Fiskalna i parafiskalna opterećenja i tržište rada u FBiH: stanje i perspektive" 15. decembra 2023. godine održan je sastanak predstavnika UPFBiH i predstavnika nadležnih institucija kako bi se zauzeli stavovi kada su u pitanju obrazovne politike u BiH. Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za zapošljavanje FBiH, obrazovnih ustanova, nadležnih institucija te poslodavci.

Na sastanku je ekonomski stručnjak Vjekoslav Domljan predstavio analizu „Od defektivnih do efektivnih politika". Domljan je istakao da paralelno sa smanjenjem fiskalnih i parafiskalnih nameta vlasti moraju raditi i na sistemu reforme obrazovanja.

Učesnici su zaključili da je za poslodavce danas u BiH potrebno napraviti strategiju koja bi osigurala zadržavanje stručnih radnika. Obrazovanje je sistem koji zahtjeva modernizaciju svih elemenata - predškolsko, obavezno osnovno, strukovno i univerzitetsko obrazovanje, kao i cjeloživotno obrazovanje koje je danas obavezan nastavak svih ovih oblika učenja. Novi oblici učenja moraju se što prije uvesti u bh. školski sistem, kako bi mlade pripremili da kvalitetno odgovore zadacima koji ih čekaju u budućnosti. Nažalost, u BiH se zadržava stari, već davno prevaziđeni sistem škola i načina rada u njima. Zbog svega toga, obrazovanje na tržištu rada ne može da odgovori na zahtjeve poslodavaca kada je u pitanju zapošljavanje svršenih učenika i studenata. Taj problem je postao vidljiviji u 2022. i 2023. godini.

Na sastanku je zaključeno da će sve diskusije biti uključene u konačnu prezentaciju na konferenciji koja je zakazana za 19.12.2023. godine.

Također je zaključeno da će nakon održavanja navedene konferencije UPFBiH uputiti zvanične inicijative za rješavanje navedenih problema prema nadležnim institucijama.