Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Britanska ambasada u BiH

Britanska ambasada u BiH

Projekat "Kako do povoljnijeg poslovnog ambijenta u BiH - šta poslodavci očekuju od vlasti"

 

Udruženje poslodavaca FBiH uz finansijsku pomoć Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini ralizovalo je Projekat „Kako do povoljnijeg poslovnog ambijenta u BiH - šta poslodavci očekuju od vlasti"

Privredni ambijent u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH, pored nekih pozitivnih karakteristika, kao što su stabilna valuta, stabilan bankarski sektor, geografski položaj, dobra telekomunikacijska i energetska mreža, prirodni resursi, ekološki čist ambijent, potencijalno dobri kadrovi, rast makroekonomskih pokazatelja u zadnjih nekoliko godini, ipak nije dobar ni poticajan za investicije i novo zapošljavanje.

Osnovne karakteristike koje negativno utiču na poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini su:

 • Nepostojanje jedinstvenog ekonomskog prostora
 • Politička nestabilnost i tenzije koje značajno utiču na poslovnu klimu
 • Nepostojanje strategije za prevazilaženje postojećeg stanja
 • Nepostojanje minimuma političke volje za provođenje strukturalnih reformi
 • Neselektivno uvođenje novih korisnika socijalnih prava, enormno visoka javna potrošnja
 • Opterećenje rada koje je u samom vrhu u Evropi
 • Visoke porezne stope u odnosu na zemlje okruženja i najveći broj evropskih zemalja
 • Visok udio neformalne ekonomije i korupcija, zastarjela tehnologija
 • Neadekvatno zakonodavstvo i pravni okvir
 • Neodgovoran odnos velikog broja državnih institucija prema poslodavcima

 

Posljedice neadekvatnog poslovnog ambijenta, kako u Bosni i Hercegovini tako i u Federaciji BiH su:

 • Smanjenje konkurentnosti domaće privrede, što pokazuje i Globalni indeks konkurentnosti, po kojem je BiH na 87. mjestu, odnosno predzadnjem mjestu u regionu, ispred Albanije, koja je na 90. mjestu. Dok je istraživanje Svjetske banke - Doing Business rangiralo BiH na 131. mjesto u svijetu
 • Visok vanjskotrgovinski deficit, koji je u 2013. godini iznosio 6,79 milijardi KM, a već u drugom mjesecu 2015. godine deficit iznosi oko 1,6 milijardi KM
 • Opšta nelikvidnost i dugovanje svih prema svima koja prijeti da potpuno zaustavi registrovano, legalno poslovanje. Ukupan broj blokiranih računa u Registru transakcijskih računa Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan 1.08.2014. godine iznosio je 66,753.3
 • Smanjenje stranih investicija i privatnih investicija uopšte. Ostvarene investicije u 2011. godini iznosile su 2,78, u 2012. godini 2,89, a u 2013. godini 2,88 milijardi KM
 • Najveća stopa nezaposlenosti u Evropi iza Kosova, sa najvećim procentom mladih među nezaposlenima