Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

EU – KULT u partnerstvu sa UPFBIH vezano za društveno odgovorno poslovanje u BIH

EU – KULT u partnerstvu sa UPFBIH vezano za društveno odgovorno poslovanje u BIH

Udruženje poslodavaca FBiH i Institut za razvoj mladih KULT sprovode zajednički Projekat pod nazivom „Poboljšanje ljudskih prava u korporativnoj odgovornosti u poslijeratnom kontekstu BiH" finansiran od strane Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.

Kako bi se osiguralo veće poštivanje ljudskih prava u privrednom sektoru, Udruženje poslodavaca FBiH i KULT, pokrenuli su inicijativu za poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH.

Kroz inicijativu se nastoji uspostaviti standardna politika i praktična uputstva koja će biti predstavljena bh. kompanijama, a ujedno će biti utemeljena na Vodećim načelima UN-a za jačanje korporativne odgovornosti po pitanju poštivanja ljudskih prava u BiH.

Aktivnosti Projekta usmjeriće se i na promociju korporativnog volontiranja široj javnosti kroz konkretne programe. Također će se raditi i na pomoći bh. preduzećima i organizacijama građanskog društva kroz zaštitu ljudskih prava podržavajući pristup prilagođen marginaliziranim grupama.