Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

EU – KULT u partnerstvu sa UPFBIH vezano za društveno odgovorno poslovanje u BIH

EU – KULT u partnerstvu sa UPFBIH vezano za društveno odgovorno poslovanje u BIH

Udruženje poslodavaca FBiH i Institut za razvoj mladih KULT sprovode zajednički Projekat pod nazivom „Poboljšanje ljudskih prava u korporativnoj odgovornosti u poslijeratnom kontekstu BiH" finansiran od strane Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.

Kako bi se osiguralo veće poštivanje ljudskih prava u privrednom sektoru, Udruženje poslodavaca FBiH i KULT, pokrenuli su inicijativu za poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH.

Kroz inicijativu se nastoji uspostaviti standardna politika i praktična uputstva koja će biti predstavljena bh. kompanijama, a ujedno će biti utemeljena na Vodećim načelima UN-a za jačanje korporativne odgovornosti po pitanju poštivanja ljudskih prava u BiH.

Aktivnosti Projekta usmjeriće se i na promociju korporativnog volontiranja široj javnosti kroz konkretne programe. Također će se raditi i na pomoći bh. preduzećima i organizacijama građanskog društva kroz zaštitu ljudskih prava podržavajući pristup prilagođen marginaliziranim grupama.

 

Poboljšanje ljudskih prava u bh. privrednom sektoru

                                                                                      
Nakon što je osmišljena „Metodologija za izradu Povelje o poštivanju ljudskih prava u poslovanju", u okviru  inicijative „Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH" koju provodi Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s Udruženjem poslodavaca FBiH i uz finansijsku podršku Evropske unije, kreiran je dokument "Povelja o poštivanju ljudskih prava u poslovanju".

Poveljom o poštivanju ljudskih prava u poslovanju, kompanije u BiH javno iskazuju svoju opredijeljenost za poštivanje i zaštitu ljudskih prava. U Povelji je istaknuto da se kompanije vode važećim propisima u BiH i odredbama najznačajnijih međunarodnih dokumenata u oblasti poštivanja i zaštite ljudskih prava, prvenstveno Vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih naroda. 

Povelja se sastoji od 15 tačaka koje se tiču sprječavanja narušavanja ljudskih prava, uključivanja zainteresiranih strana radi uvažavanja njihovog glasa i potreba, opredijeljenosti za jednak odnos prema svima, očuvanja radnog okruženja, zabrane prinudnog rada i zabrane umiješanosti u trgovinu ljudima, prava na sistem komunikacije koji maksimalno štiti povjerljivost za sve prijave zaposlenih.

U narednom periodu Institut za razvoj mladih KULT, u saradnji s Udruženjem poslodavaca FBiH, će dostaviti Povelju kompanijama, kako bi što veći broj njih potpisao Povelju, držeći je za posebnu vrijednost svoje kompanije.

Metodologiju za izradu Povelje o poštivanju ljudskih prava u poslovanju i Povelju o poštivanju ljudskih prava u poslovanju.

Iskreno se nadamo da će Vam Povelja o poštivanju ljudskih prava pomoći da poslujete još kvalitetnije te Vas ljubazno molimo da usvojite Povelju tako što ćete popuniti formu na linku ispod: https://app.smartsheet.com/b/form/8d9bf856da094bd7a66397be9ee4eace

Poboljšanje ljudskih prava u bh. privrednom sektoru

 

                                                               

 

U prostorijama Centralnog ureda Instituta za razvoj mladih KULT održan je sastanak s Udruženjem poslodavaca Federacija BiH, partnerom na inicijativi „Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH" koju finansijski podržava Europska Unija.

Na radnom sastanku partneri su predstavili trenutne aktivnosti koje provode u okviru inicijative i proizvedene dokumente Povelje o poštivanju ljudskih prava u poslovanjuOsnovna analiza o stanju ljudskih prava u privrednom sektoru u BiHMetodologije i online platforma www.volontiraj.ba. Dogovorene su smjernice za dalje zajedničko djelovanje u procesu usvajanja proizvedenih dokumenata i razvijanja platforme www.volontiraj.ba u organizacijskim politikama preduzeća i udruženja. Zaključena je i zajednička saradnja u pripremi, organizaciji i provođenju javne kampanje u svrhu distribucije i informisanja poslodavaca u BiH o prednostima i kvalitetima usvajanja Povelje i uvođenja korporativnog volontiranja u poslovanje.

Inicijativa "Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH" bazira se na vodećim principima Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima, a ima za cilj osigurati veće poštivanje ljudskih prava u svim segmentima bosanskohercegovačkih privrednika bez obzira na njihovu djelatnost i veličinu.

U narednom periodu Institut za razvoj mladih KULT, u saradnji sa Udruženjem poslodavaca FBiH, distribuirat će Povelju preduzećima i predstaviti korporativno volontiranje, kako bi što veći broj preduzeća potpisao Povelju i uvrstio korporativno volontiranje u svoje poslovanje, držeći ih za posebne vrijednosti svog preduzeća.


Poboljšanje ljudskih prava u bh. privrednom sektoru

 
           

Za razliku od volontiranja, vrlo rijetko se susrećemo s korporativnim volontiranjem, samo iz razloga jer ove pozitivne priče često ostanu neispričane. Iako u BiH postoje primjeri korporativnog volontiranja, zbog nepostojanja sistemske podrške u razvoju ovog oblika volontiranja i promocije dobrih praksi preduzeća ponekad nisu ni svjesna vlastitog doprinosa razvoju svoje zajednice. Zbog toga je Institut za razvoj mladih KULT pokrenuo online platformu volontiraj.ba za sistemsku podršku i promociju korporativnog volontiranja.

 

Korporativno volontiranje je vrsta društvenog angažmana koji planiraju, organiziraju i izvršavaju zaposlenici preduzeća, a koji odobrava i potiče menadžment preduzeća. Za vrijeme korporativnog volontiranja zaposlene osobe provode jedan ili više redovnih radnih dana volontirajući, odnosno obavljajući zadatke za dobrobit društva, a poslodavci takve dane tretiraju kao redovne radne dane, pri tome ne umanjujući naknadu ili slobodan dan zaposlenicima koji su korporativno volontirali. Na ovaj način preduzeća iskazuju društvenu odgovornost i bolje upoznaju okruženje u kojem posluju. 

Platforma volontiraj.ba omogućava udruženjima da predstave aktuelne projekte u kojima im je potrebna pomoć korporativnih volontera, a preduzeća u skladu sa svojim znanjima i mogućnostima će im moći pružiti podršku i na taj način iskazati svoju društvenu odgovornost i brigu za zajednicu. Registracija je besplatna i za udruženja i za preduzeća.

„Korporativnim volontiranjem preduzeća poklanjaju radne sate svojih uposlenika za opće dobro, istovremeno dajući priliku uposlenicima da direktno pomažu onima kojima je to potrebno što će svakog uposlenika sigurno učiniti ponosnim na sebe i preduzeće u kojem radi. Na taj način doprinosimo razvoju preduzeća i poslovanja, dodatno jačamo svoj brend, doprinosimo razvoju zajednice i omogućavamo zaposlenicima da svoje znanje i vještine poklone onima kojima su potrebni. Aktivnosti korporativnog volontiranja mogu biti sjajna prilika za razvoj timskih odnosa bilo kojeg preduzeća.

Platforma volontiraj.ba kreirana je u okviru inicijative „Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH", koju provodi Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s Udruženjem poslodavaca FBiH i uz podršku Evropske Unije.  

Poboljšanje ljudskih prava u bh. privrednom sektoru

 

Kako bi se osiguralo veće poštivanje ljudskih prava u privrednom sektoru, Institut za razvoj mladih KULT je uz finansijsku podršku Evropske unije i u saradnji s Udruženjem poslodavaca FBiH, pokrenuo inicijativu za poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH.

Svjesni da se Bosna i Hercegovina suočava  s problemom nedovoljnog poštivanja osnovnih ljudskih prava u privrednom sektoru, a s druge strane da ne postoje relevantni statistički podaci o negativnim korporativnim utjecajima na ljudska prava, Institut je poduzeo niz koraka koji bi trebali doprinijeti poboljšanju trenutnog stanja u ovoj oblasti.

Kako bi se utvrdilo trenutno stanje i uvidjeli načini na koje je moguće praviti promjene, prvobitno su organizovane javne konsultacije sa privrednicima u više bh. gradova. Konsultacije su koristile i u izradi upitnika na osnovu kojeg će se ispitati trenutno stanje korporativne odgovornosti za poštivanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Upitnik je kreiran u elektronskoj formi što ga čini lakše dostupnim, a za čije je ispunjavanje potrebno svega 10 minuta.

Inicijativa nastoji uspostaviti standardnu politiku i praktična uputstva i predstaviti je bh. preduzećima. Aktivnosti u okviru inicijative direktno će podržavati i promovirati široj javnosti konkretne programe za korporativno volontiranje. Pomagat će preduzećima i organizacijama građanskog društva u Bosni i Hercegovini u zaštiti ljudskih prava te podržavati pristup prilagođen marginaliziranim grupama.