Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Međunarodna organizacija rada

Međunarodna organizacija rada

Projekat "Radna sposobnost kroz prizmu prava i obaveza poslodavaca"

U cilju pravilne i lakše primjene zakonskih propisa koji regulišu oblast rada, penzijskog i invalidskog osiguranja, profesionalnu rehabilitaciju, invalidnost i invaliditet, Udruženje poslodavaca FBiH je uz finansijsku podršku Međunarodne organizacije rada (ILO) realizovalo projekat „Radna sposobnost kroz prizmu prava i obaveza poslodavaca".

U sklopu Projekta održan je Okrugli sto na kome je objavljen Priručnik o pravima i obavezama poslodavaca kod bolovanja i povreda na radu, s ciljem da kroz zakonsku regulativu i druge propise koji regulišu predmetnu oblast približi i olakša ostvarivanje prava i obaveza kako radnika tako i poslodavaca na teritoriji Federacije BiH.

Ovim priručnikom data su objašnjenja vezana za praćenje zdravstvenog stanja i radne sposobnosti radnika od momenta zaključivanja ugovora o radu, te kroz institute privremene spriječenosti za rad – bolovanja, do utvrđivanja preostale radne sposobnosti i gubitka radne sposobnosti.

Priručnik su pripremile doc.dr.sci.med. Meliha Pozderac – Memija i dipl. Pravnik Envera Kudić.

 

Projekat "Pravo EU i Zakon o radu Federacije BiH"

Udruženje poslodavaca FBiH je realizovalo projekat "Pravo EU i Zakon o radu Federacije BiH". Kroz projekat je angažovan veći broj stručnjaka koji su pomogli pri razradi svih spornih klauzula o Zakonu o radu Federacije BiH i usporedili su ga s Konvencijama ILO-a, računajući na praksu relevantnih udruženja iz regije i zemalja EU.

Stručnjaci će također analizirati Zakon o radu FBiH i prijedlog Zakona o radu FBiH. Nakon čega je Udruženje poslodavaca FbiH počelo pripremati amandmane na prijedlog Zakona o radu.

 

Projekat "Poboljšanje zakonodavnog okvira za zapošljavanje osoba sa invaliditetom"

Cilj ovog projekta je promjena sistema zapošljavanja osoba sa invaliditetom i reforma zakonodavnog okvira, u cilju stvaranja uslova za veće zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Dugoročni ciljevi ovog Projekta odnose se na podršku poduzetništva osobama sa invaliditetom (samozapošljavanje, društvena poduzeća i zadruge), jačanje radnog okruženja u kojem se zapošljavaju osobe sa invaliditetom, podizanje svijesti o zapošljavanju osoba s invaliditetom kroz poticanje primjenom pozitivne mjere, umjesto kazne, povećavanje razine znanja o zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

 

Projekat  "Neformalna ekonomija"

UP FBiH u saradnji sa ILO-om realizovalo Projekat "Neformalne ekonomije" kroz koji je urađeno primarno i sekunadarno istraživanje. Sekundarno sitraživanje provodio je prof.dr.sc. Vjekoslav Domljan, univerzitetski profesor, istraživač i kosultant.

Kroz primarno istraživanje UP FBiH je identificiralo ključne pokretače neformalne ekonomije u FBiH, dok se sekundarno istraživanje temeljilo na podacima Svjetske Banke, ILO-a, MMF-a itd, a koji se odnose na identificiranje poslovnih okruženja u zemljama EU i regije.

Kao rezultat primarnog i sekundarnog istraživanja Udruženje je štampalo publikaciju „Siva knjiga".

 

Projekat "Zakon o radu FBiH"

U sklopu Projekta provedena je anketa na temu Zakona o radu FBiH.

Organizovan je okrugli stol o Zakonu o radu na kojemu su se prezentovali rezultati istraživanja. Istraživanje je predstavljeno velikom broju poslodavaca u Federaciji BiH. Na Projektu je angažovan veliki broj stručnjaka iz područja rada i socijalnog prava koji su davali neke smjernice i pojašnjenja po određenim pitanjima.

Štampana je publikacija „Zakon o radu" koja je prezentovana na press konferenciji i tom prilikom su predstavljeni budući koraci po ovom pitanju.

 

Projekat "Neophodnost izmjene kolektivnih ugovora"

Projekat „Kolektivni ugovori" sastoji se od primarnog i sekundarnog istraživanja. Rezultate primarnog istraživanja provedena je na reprezentativnom uzorku od 174 kompanije članice UP FBiH, koji zapošljavaju 67.000 radnika, a što čini 25% od ukupnog broja zaposlenih u realnom sektoru.

Sekundarno istraživanje uradila je  doc. dr. Dubravka Husić - ekspert iz oblasti radnog prava. Kroz sekundarno istraživanje urađena je uporedno-pravna analiza država Evrope i regije vezano za pojedinačne odredbe kolektivnih ugovora, kao što je način utvrđivanja minimalne i osnovne plate, otpremnina, topli obrok, regres, dnevnice, naknada troškova odvojenog života, naknada za rad na terenu, naknada troškova prijevoza s posla i na posao itd.

Nakon urađenog primarnog i sekundarnog istraživanja Udruženje je štampalo publikaciju „Neophodnost izmjena kolektivnih ugovora u FBiH".

 

Projekat "Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz poticaje poslodavcima"

Svrha Projekta "Položaj poslodavaca u procesu uključivanja osoba sa invaliditetom" je da kroz sekundarno i primarno istraživanje identificira u oblasti rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom šta su osnovne prepreke iz ugla poslodavaca. Nalazi ova dva segmenta istraživanja su iskorišteni za izradu obuhvatnih mjera i aktivnosti koje će doprinijeti poticanju poslodavca da upošljavaju osobe s invaliditetom. Metodologija istraživanja bazirala se na alatima Međunarodne organizacije rada, a rad se sastojao iz:

a) sekundarnog istraživanja o nalazima i preporukama vezanim za zapošljavanje osoba s invaliditetom uopće, uključujući analizu važećeg zakonodavstva u FBiH u ovoj oblasti;

b) primarnog istraživanja kroz anketiranje poslodavaca što uključuje dizajniranje upitnika i uzorkovanje, na osnovu čega se došlo do presjeka stavova poslodavaca o pitanjima pokrivenim ovim istraživanjem.

 

Projekat "Analiza opterećenja privrede u Bosni i Hercegovini"

Ozbiljan nedostatak u planiranju politika u BiH je nedostatak odgovarajuće statistike uključujući i ažurirani popis stanovništva. Kroz izradu i implementaciju  dokumenata kroz ovaj Projekat bilo je potrebno uključiti i obaveze koje proističu iz namjere BiH da se integriše u EU.

U sklopu Projekta štampana je Publikacija „Analiza opterećenja privrede u Bosni i Hercegovini".

Cilj analize je prikazati kolika su opterećenja privrede kroz fiskalne i parafiskalne obaveze. Mnoge od njih su opravdane i njihovo ispunjavanje omogućava rad državnih službi koje su neophodne između ostalog i za funkcionisanje privrede. Međutim, s druge strane, ova analiza je pokazala i brojna nepotrebna rješenja koja otežavaju poslovanje a pogoduju nefunkcionalnom birokratskom aparatu.