Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

DECP

DECP

DECP radi na jačanju kapaciteta poslodavačakih organizacija u zemljama u razvoju prenoseći znanje i iskustvo, kroz saradnju sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama i kroz finansijsku podršku.

Udruženje poslodavaca FBiH je uz finansijsku pomoć DECP-a realizovala niz projekata kao što je:

  • Konferencija o prehrambenoj industriji i industrija pića u EU - više od 40 predstavnika poslodavaca iz prehrambene industrije je prisustvovalo na ovoj Konferenciji na kojoj su bila obezbjeđena dva ekperta iz Belgije, koja su govorila o europskim direktivama i mogućnostima izvoza naših prehrambenih proizvoda
  • Veliki broj okruglih stolova po cijeloj Bosni i Hercegovini na temu "U susret PDV-u", "Zakon o hrani", "Sajmovi zapošljavanja", "Kolektivno pregovaranje", "Mirno rješavanje privrednih sporova" i mnogi drugi

 

Projekat "Elaborat o osnivanju privredne/gospodarske arbitraže UPFBiH"

Izradu Elaborata o osnivanju privredne/gospodarske arbitraže Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine finansijski je podržao DECP - holandska organizacija za podršku poslodavačkim udruženjima u svijetu.

Elaborat su izradili prof.dr Veljko Trivun i prof.dr. Anto Domazet.

Uspostavljanjem privredne/gospodarske arbitraže, dužina trajanja postupka u odnosu na sudski postupak bila bi 3-4 puta skraćena, došlo bi do ubrzavanja rješavanja privrednih sporova, poboljšanja likvidnosti poslodavaca, smanjenja troškova poslodavaca te pravne sigurnosti poslodavaca.