Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

WHAM II/USAID "Stručno osposobljavanje i zapošljavanje mladih i žena u tekstilnoj i industriji obuće”

WHAM II/USAID
 
Udruženje poslodavaca FBiH u okviru USAID WHAM programa implementira Projekat "Stručno osposobljavanje i obuka sa mogućnošću zapošljavanja iz oblasti tekstilne industrije".

Polaznici se obučavaju za pozicije krojača/šivača i montera obuće, a upravo za takvim zanimanjima članice Grupacije iz oblasti tekstila, kože i obuće pri Udruženju poslodavaca FBiH izražavaju stalnu potrebu.

Tekstilna i obućarska industrija u FBiH je izvozno orijentirana i bilježi konstantan rast, no same kompanije često nisu u stanju ispuniti narudžbe stranih kupaca zbog nedostatka kvalificirane radne snage sa praktičnim znanjima i vještinama. Time se onemogućava  proširenje proizvodnih kapaciteta i kreiranje novih radnih mjesta.

Nakon uspješnog završetka teoretskog dijela obuke, na kojem su polaznici upoznati sa osnovama proizvodnog procesa, zaštite na radu, materijalima, uređajima i alatima, praktični dio obuke se odvija u kompanijama Makama d.o.o. Bugojno, Sin-Cro-Er d.o.o. Čapljina i Tex Team d.o.o. Visoko.

Kompanije su osigurale sve neophodne tehničko-tehnološke uslove za odvijanje praktične obuke, kao i mentore koji vode i nadgledaju cjelokupan proces, te vrše evaluaciju stečenih znanja. Ovaj projekat se u cijelosti završava u septembru 2021. godine te se očekuje zaposlenje i ostalih polaznika po završetku projekta.