Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Poslovna komunikacija

Poslovna komunikacija
Poslovne i komunikacijske vještine su osnova uspješnog obavljanja bilo kojeg posla. One se primjenjuju u svim radnim okruženjima i mogu se lako prenositi iz jedne oblasti rada na druge. Uspješna komunikacija je mnogo više od razmjenjivanja informacija, stoga će obuka koju pruža Edukacijski centar UPFBiH omogućiti polaznicima da steknu različite kompetencije iz oblasti vođenja poslovnih prezentacija, pregovaranja, upravljanja kriznim situacijama, organizaciji sastanaka i još mnogo toga. 
 
Modul 1: Osnovni nivo poslovne komunikacije - 12 časova
 
Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Savladao/la različite stilove komunikacije
• Savladao/la pravna i etička ograničenja, probleme raznovrsnosti, kao i timsko okruženje
• Savladani kanali komunikacije kao i modeli njihove primjene
• Učinkovito sastavljanje poslovnih poruka/pisama
• Odgovorno/savjesno komuniciranje sa poslovnim partnerima

Modul 2: Komunikacija putem elektronskih, govornih i pisanih poruka - 12 časova
 
Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Savjesna upotreba i korištenje komunikacijske tehnologije u poslovnom okruženju
• Učinkovito sastavljanje poslovnih poruka/pisama
• Odgovorno/savjesno komuniciranje sa poslovnim partnerima
• Odgovorno/savjesno komuniciranje sa medijima
• Razvijena empatija prema drugom i različitom u poslovnom okruženju
• Savladano pisanje i pisanje efektivnih persuazivnih zahtjeva

Modul 3: Upravljanje kriznim situacijama u komunikaciji - 10 časova
 
Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:  
• Učinkovito razumijevanje konfliktnih komunikacija
• Savladane strategije rješavanja konflikata
• Savladane praktične smjernice za rješavanje konflikata
• Visoka motivacija za rješavanje konflikata putem razgovora

Modul 4: Pregovaranje - 14 časova
 
Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:  
• Savjesno planiranje pregovora
• Savladane pregovaračke strategije
• Savladana taktika razmjene informacija - tri ključne informacije (aktivno slušanje, pitanja, refleksija)
• Razvijena svijest o pregovaranju kao posebnom umijeću i iznimno važnoj vještini
• Spremnost za reagovanjem u kritičnim situacijama (kada ste izvrgnuti pritisku, insistiranju, prljavim trikovima)

Modul 5: Vođenje poslovnog protokola i poštovanje poslovnog bontona - 10 časova
 
Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Savladan redoslijed važnosti u vođenju poslovnog protokola
• Savladana pravila poslovnog i društvenog bontona
• Savladani alati u bontonu i protokolu
• Učinkovito primjenjivanje dress coda u poslovnom okruženju