Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

"Poslovanje bez korupcije"


  
 
Udruženju poslodavaca FBiH, potpisivanjem Ugovora sa Centrima civilnih inicijativa, odobren je projekat "Poslovanje bez korupcije" koji se realizira u okviru krovnog projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije", a koji provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Korupcija sputava privredni razvoj, podriva socijalnu stabilnost i nespojiva je sa pravnom državom jer razara povjerenje u javne institucije, podriva slobodno tržište, odbija investitore stvarajući nelojalnu konkurenciju i monopole. Problem korupcije postoji od zavšetka rata u BiH i od tada nisu poduzete efikasne mjere na suzbijanju korupcije među poslodavcima. Vlast nacionalno podijeljena, ne samo da nije spremna da se ozbiljno pozabavi ovim pitanjem, nego njeni pojedini zvaničnici tolerišu, prikrivaju i podstiču korupciju, sve pod plaštom zaštite nacionalnog interesa. Kreiraju i usvajaju propise koji podstiču korupciju, te sprječavaju njihovu izmjenu.  

Cilj projekta "Poslovanje bez korupcije" je doprinijeti smanjenju prostora za koruptivne radnje nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti, kao i izloženosti poslodavaca korupciji kako bi se stvorili preduslovi za fer tržišnu utakmicu i poboljšanje poslovnog ambijenta u bh. društvu, kroz iniciranje izmjene postojeće legislative koja potiče korupciju, uspostavu javnih registara, uspostavljanje web platforme za prijavu korupcije i besplatnu pravnu pomoć, pružanje svih neophodnih informacija poslodavcima, te javnu kampanju kojom će se, na osnovu prijava koruptivnih radnji s kojima se poslodavci susreću, vršiti javni pritisak na rješavanje prijavljenih slučajeva korupcije i pozvati na odgovornost institucije i pojedince odgovorne za rješavanje konkretnog problema.

Očekivani rezultati projektnih aktivnosti su:

• Usvajanje novih i unapređenje postojećih zakona koji uređuju oblast borbe protiv korupcije;
• Smanjenje mogućnosti za korumpiranje inspekcijskih organa i ostalih nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti;
• Održavanje tematske sjednice Parlamenta FBiH, tematske sjednice Vlade FBiH i tematske sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij FBiH na temu borbe protiv korupcije;
• Kreiranje web platforme „Poslovanje bez korupcije" putem koje će korisnici imati mogućnost anonomne prijave korupcije, te koja će obezvbijediti pružanje pravne pomoći članstvu u vezi s korupcijom, pregled svih propisa koji se odnose na korupciju, bazu podataka, edukativne materijale i mogućnost interne komunikacije članova;
• Uspostava Centralnog registra grantova, poticaja i povoljnih kredita;
• Uspostava Centralnog registra vlasnika kapitala;
• Formiranje savjetodavnog tijela za borbu protiv korupcije sastavljenog od predstavnika poslodavaca, nadležnih državnih institucija, inspekcijskih organa, akademske zajednice i nevladnih organizacija.

Predviđeno vrijeme završetka projekta je kraj februara 2022. godine.
 
Udruženje poslodavaca FBiH je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta "Poslovanje bez korupcije" i pripremilo video spot o načinu prijavljivanja korupcije.  Više informacija o samom Projektu i aktivnostima možete preuzeti na web stranici: www.poslovanjebezkorupcije.ba