Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

WHAM/USAID

WHAM/USAID
 
        
 
Početak WHAM 1 Projekta
 
Udruženje poslodavaca FBiH je započelo implementaciju projekta "Stručno osposobljavanje i zapošljavanje mladih i žena u drvnoj industriji” u okviru USAID WHAM projekta.
Cilj projekta je profesionalno osposobljavanje 40 nezaposlenih mladih i žena za pozicije tapetara i modelara koja su deficitarna u drvnoj industriji, te osigurati zaposlenje kod poznatog poslodavca za minimalno 90 posto sudionika od kojih se očekuje da uspješno završe tromjesečni proces obuke.
Udruženje poslodavaca FBiH kao nosilac projekta će organizovati teoretsku online nastavu za sve polaznike, a praktična obuka će se vršiti u pogonima kompanija koje su za to iskazale svoj interes, konkretno, to su Fen d.o.o. Lukavac, Nobil d.o.o. Nova Bila i Woodteam d.o.o. Visoko koje su regionalni lideri razvoja u Tuzlanskom kantonu, Srednjobosanskom kantonu i Kantonu Sarajevo. Sve kompanije zadovoljavaju tehničko-tehnološke uslove za izvođenje praktične obuke te će osigurati sve potrebno za izvođenje praktične obuke polaznika.
 
Polaznici na obuci 
  
Stručno osposobljavanje 40 polaznika će trajati tri mjeseca, tj. do 1. marta 2021. godine. Tokom same obuke jedan dio polaznika će usvojiti određena znanja i vještine u procesima proizvodnje u drvnoj industriji, te će biti osposobljeni za presvlačenja namještaja platnom, tapeciranje sjedišta, te ukrašavanje prostora posebnim tkaninama, sagovima, itd.
S druge strane, drugi dio polaznika će biti osposobljeni da vladaju postupcima savremenih tehnologija u obradi drveta. Naučiti će osnovne principe izbora pribora, alata i mašina za određene operacije. Također će savladiti vještine pripreme, krojenja i obrađivanja materijala od drveta, te da konstruišu i izrađuju različite vrste namještaja i građevinske stolarije.
Udruženje poslodavaca FBiH će i u budućnosti davati svoj doprinos i podršku za stručnim osposobljavanjem i zapošljavanjem nezaposlenih osoba, sa posebnim akcentom na mlade i žene u različitim proizvodnim sektorima.  Ovim putem pozivamo sve poslodavce, koji imaju kapacitete i tehničke uslove, da u narednim aktivnostima Udruženja u ovoj sferi djelovanja uzmu aktivno učešće u ovakvim Projektima i omoguće stručno osposobljavanje u njihovim kompanijama, te na taj način daju priliku nezaposlenim osobama. 
 
Ovaj projekat se u cijelosti završava krajem februara 2021. godine, a cilj projekta je osigurati zaposlenje kod poznatog poslodavca za minimalno 90 posto sudionika od kojih se očekuje da uspješno završe tromjesečni proces obuke.

U sklopu projekta, Udruženje je pripremilo i video spot na bhs i engleskom jeziku.