Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Javni nastup i prezentacija

Javni nastup i prezentacija
Modul 1: Izvođenje prezentacija i javni nastup - 14 časova

Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Savladani temelji retorike i javnog nastupa
• Učinkovito upravljanje stresom u nepredvidivim, iznenadnim situacijama
• Visoka motiviranost za "ispričati priču"
• Učinkovito prenošenje poruka govorom tijela

Modul 2: Kreiranje i izvođenje poslovnih prezentacija - 10 časova

Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Učinkovito planiranje efektivne poslovne prezentacije
• Savladano dizajniranje efektivnih vizuelnih sredstava prezentacije
• Savladane strategije za održavanja prezentacije u alternativnim situacijama kao što su kulturno raznolika publika ili tim
• Savladana tehnika držanja prezentacije na daljinu

Modul 3: Vođenje poslovnih prezentacija - 14 časova

Savladavanjem ovog modula stiču se sljedeće kompetencije:
• Osposobljen za izvođenje efektivne poslovne prezentacije
• Učinkovito upravljanje brainstorming-om
• Visoka motiviranost za "ispričati priču"
• Razumijevanje WIIFY-ja kao ključnog pitanja "Šta tu ima za Vas"
• Savladano 12 unutrašnjih poveznica
• Savladano vizuelno komuniciranje