Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca iz oblasti tekstila, kože i obuće

O nama


Grupacija poslodavaca iz oblasti tekstila, kože i obuće
Unutar Udruženja poslodavaca FBIH, u skladu sa Statutom UPFBIH, dana  01.02.2007. godine formirana je Grupacija poslodavaca za djelatnost tekstila, kože i obuće. Grupacija poslodavaca za djelatnost tekstila, kože i obuće osnovana je radi unaprjeđenja rada, zastupanja i zaštite interesa članica iz ove djelatnosti. Jedan od osnovnih ciljeva osnivanja Grupacije iz ove oblasti je kolektivno pregovaranje, te zaključivanje kolektivnog ugovora kojima se uređuju pitanja iz radnih odnosa i u vezi s radnim odnosima za djelatnost tekstila, kože i obuće.

Krajem decembra 2007. godine tadašnji predsjednik Grupacije Mehmed Čorhodžić je sa Sindikatom tekstila, kože, obuće i gume FBiH i ministarstvom energije, rudarstva i industrije FBiH potpisao Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke i gumarske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je trenutno važeći i primjenjuje se na sve poslodavce iz oblasti tekstilne, kožarsko-prerađivačke i gumarske industrije u FBIH.

Organi

Dokumenti

Kolektivni Ugovor možete preuzeti OVDJE.