Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca špeditera/logističara

O nama


Grupacija poslodavaca špeditera/logističara
Grupacija špeditera/logističara je shodno Statutu Udruženja poslodavaca u FBiH oblik dobrovoljnog udruživanja članova Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, a čija je osnovna djelatnost međunarodna špedicija i logistika, koja između ostalog obuhvata:
 • Carinsko posredovanje
 • Međunarodni transport robe
 • Unutrašnji transport (distribucija) robe
 • Međunarodni i unutrašnji poštanski i express transport
 • Međunarodne selidbe
 • Skladištenje robe
 • Logističke operacije

Ciljevi Udruženja su istovremeno i ciljevi Grupacije, s tim što Grupacija svoju aktivnost naročito usmjerava na:
 • zaštitu prava i interesa svojih članica
 • praćenje i izučavanje privrednih tokova u svojoj djelatnosti
 • unaprjeđenje zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja
 • razvoj i promoviranje poslovnih odnosa uz izražavanje posebnosti interesa privatnog vlasništva
 • razvoj i promoviranje poštivanja primjene etičkih načela struke
 • promoviranje saradnje s drugim strukovnim organizacijama
 • zastupanje interesa članova pri Vladi, ministarstvima i drugim tijelima državne vlasti
 • uključivanje, putem zakonom dozvoljenih postupaka i razvojem saradnje s nadležnim tijelima, u postupke donošenja zakonskih i podzakonskih akata u vezi s djelatnošću, te drugih djelatnosti od interesa za svoje članove
 • kolektivno pregovaranje sa granskim sindikatom, te sudjelovanje u sklapanju kolektivnih ugovora kojima se uređuju pitanja iz radnih odnosa i u vezi s radnim odnosima
 • kao i na druge ciljeve od značaja za rad članica

Grupacija je osnovana 19.12.2008. godine. Mandat članova traje dvije godine. Prema Pravilniku nema predsjednika Skupštine već predsjednik UO predsjedava Skupštinom. Ima 11 članova Upravnog odbora, pet stalnih i šest reizbornih iz kojih se bira predsednik i potpredsednik Grupacije.

 Upravni odbor Grupacije čini ukupno 11 (jedanaest) članova:
- pet stalnih članova
- šest reizbornih članova
Predsjednica Grupacije špeditera/logističara je Fadila Poplata, Arbelšped d.o.o. Sarajevo, a dopredsjednik je Haris Avdić, InterEuropa RTC d.d. Sarajevo.

Organi

Članovi Upravnog odbora:
 1. Stalni član: Fadila Poplata, Arbelšped d.o.o. Sarajevo
 2. Stalni član: Haris Avdić, InterEuropa RTC d.d. Sarajevo
 3. Stalni član: Edin Emšo, DHL International d.o.o. Sarajevo
 4. Stalni član: Danko Šulenta, Interagent d.o.o. Mostar
 5. Stalni član: Hamed Šivšić, BIHATEAM d.d. Sarajevo
 6. Reizborni član: Davorin Topić, Interherc d.o.o. Mostar
 7. Reizborni član: Faruk Šahinagić, Rhea Express d.o.o. Sarajevo
 8. Reizborni član: Salko Kruho, Schenker d.o.o. Sarajevo
 9. Reizborni član: Erol Mahmutović, AGS d.o.o. Sarajevo
 10. Reizborni član: Branko Vujatović, Meridijan d.d. Banja Luka
 11. Reizborni član: Mirsada Ahmedić, Viator &Vektor d.o.o. Sarajevo