Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca IT

O nama


Grupacija poslodavaca IT
Pri Udruženju poslodavaca u FBiH formirana je Grupacija poslodavaca iz djelatnosti informacionih tehnologija. Osnovana je 26. 04. 2011. godine. Mandat članova UO traje dvije godine prema Pravilniku. Skupština imenuje predsjednika i potpredsjednika Skupštine. Skupština bira sedam članova UO iz kojih se bira predsjednik i potpredsjednik Grupacije.

IT Grupacija je shodno Statutu Udruženja poslodavaca u FBiH oblik dobrovoljnog udruživanja članova Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, a čija je osnovna djelatnost razvoj i implementacija informacionih sistema. Ciljevi Udruženja su istovremeno i ciljevi IT Grupacije, s tim što Grupacija svoju aktivnost naročito usmjerava na:
 • zaštitu prava i interesa svojih članica
 • jačanje konkurentnosti IT sektora
 • legitimitet pred domaćim i međunarodnim institucijama
 • afirmisanje uloge IT-a u vladinim programima razvoja
 • približavanje najsuvremenijih tehnologija javnosti u BiH
 • razvoj IT sektora u Federaciji BiH, sa posebnim naglaskom na poboljšanju, uslova poslovanja i ubrzanja razvoja IT poslovnog sektora
 • razvoj tržišne privrede, slobodno preduzetništvo u IT poslovnom sektoru
 • poticanje i koordinacija istraživanja i razvoj tehničko-tehnoloških dostignuća
 • uspostavljanje i razvoj saradnje sa IT sektorom u inostranstvu
 • zastupanje interesa članica pred organima vlasti kao i organima Udruženja i drugim institucijama
 • utvrđivanje makroekonomske i razvojne politike iz IT poslovnom sektoru
 • artikuliranje strategija zajedničkih nastupa na inostranim tržištima
 • razvoj i jačanje izvoznog potencijala
 • učešće u kolektivnom pregovaranju
 • davanje mišljenja iz IT oblasti
 • pružanje stručne pomoći članovima u razvoju određenih IT djelatnosti
 • usvajanje i uvođenje savremenih tehnologija i metoda rada u IT poslovnom sektoru
 • obezbjeđivanje kvalitetne stručne pomoći i poslovnih usluga za članove
 • vršenje i drugih poslova od interesa članica

Organi

Članovi IT Grupacije su članovi Udruženja iz oblasti IT sektora.

Članstvo u grupaciji je dobrovoljno.

Članovi se organiziraju u IT Grupaciju da bi mogli uspješno raditi i uticati na unaprjeđenje rada i poslovanja u svojim djelatnostima, na usklađivanju svojih posebnih i pojedinačnih interesa sa zajedničkim interesima članova Grupacije i Udruženja, te sa općim interesim privrede na području FBiH i jedinstvenom tržišnom i privrednom prostoru u BiH.

Svojstvo novog člana IT Grupacije stiče se učlanjenjem u Udruženje poslodavaca u FBiH, a u skladu sa Statutom Udruženja.