Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca iz oblasti finansijskog poslovanja

O nama


Grupacija poslodavaca iz oblasti finansijskog poslovanja
Grupacija poslodavaca iz oblasti finansijskog poslovanja osnovana je 05.11.2012. godine. Druga Izborna skupština Grupacije održana je 04.04.2016. godine. Mandat članova UO traje dvije godine prema Pravilniku.

Skupština imenuje predsjednika i potpredsjednka Skupštine. Skupština bira sedam članova UO iz kojih se bira predsjednik i potpredsjednik Grupacije.

Predsjednik Skupštine je Ostoja Todorović (Udruženje društava za osiguranje).

Organi

ČLANOVI UO:
  1. Senad Redžić (Udruženje banaka BiH), predsjednik
  2. Feđa Morankić (Udruženje društava za osiguranje), potpredsjednik
  3. Edhem Pašukan (Lutrija BiH)
  4. Berislav Kutle (Udruženje banaka BiH)
  5. Marin Ivanišević (Revicom)
  6. Munir Čengić (Udruženje društava za leasing)
  7. Ivan Luburić (Sarajevo osiguranje)