Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca iz oblasti trgovine

O nama


Grupacija poslodavaca iz oblasti trgovine
Grupacija poslodavaca iz oblasti trgovine osnovana je 07.12.2015.godine.

Posljednja Konstituirajuća Skupština održana je 07.12.2015.godine

Dokumentacija u arhivi: Zapisnik sa konstituirajuće sjednice, Poslovnik o organizaciji i radu Grupacije, Odluku o imenovanju predsjednice Skupštine, Odluka o imenovanju članova UO,  Odluku o imenovanju predsjednika i dva potpredsjenika UO;

Mandat članova UO traje tri godine prema Pravilniku.

Predsjednik i dva potpredsjednika UO se rotiraju na svojim funkcijama svakih 12. mjeseci.

Skupština imenuje predsjednika Skupštine.

Skupština bira devet članova UO iz kojih se bira predsjednik i podpredsjednik Grupacije.

Predsjednica Skupštine je Marina Nevrt (Orbiko d.o.o.).

Organi

Članovi Upravnog odbora:

Ramiz Mušić, Konzum d.o.o., Sarajevo
Edin Ibrahimović, Bingo d.o.o., Tuzla
Emina Subašić, Amko Komerc d.o.o, Sarajevo
Robert Sabljić, MCI d.o.o., Široki Brijeg
Dalibor Rezić, Mepas d.o.o., Široki Brijeg
Alma Aščić, DM Drogerie Market d.o.o., Sarajevo
Sanja Ćorić, Ataco d.o.o., Mostar
Adnan Misimović, Megamix d.o.o. Sarajevo
Predstavnik FIS d.o.o. Vitez

Mandat članova UO traje tri godine.