Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Kolektivni ugovori

Opći kolektivni ugovori

Opći kolektivni ugovor za teritorij FBiH (Sl. novine FBiH 54/05) (nevažeći)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama općeg kolektivnog ugovora za teritorij FBiH (Sl. novin ...
Preuzmi dokument
Protokol o vođenju pregovora radi sklapanja kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Općeg KU ...
Preuzmi dokument
Odluka o utvrđivanju najniže satnice u FBiH (Sl. novine FBiH 22/08)
Preuzmi dokument
Inicijativa za raskid granskih Kolektivnih ugovora u Federaciji BiH čiji potpisnik nije UP FBiH ...
Preuzmi dokument
Opći kolektivni ugovor (Sl. novine FBiH 48/16) (važeći)
Preuzmi dokument

Granski kolektivni ugovori

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva za FBiH ( ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti prometa za teritori ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika za djelatnost proizvodnje met ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti komunalne privrede ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u FBiH (Sl. novine FBiH 61/07)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede za t ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u FBiH (Sl. novine FBiH 78/06)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika grafičko-izdavačke i medijske ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na terito ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor iz oblasti šumarstva (Sl. novine FBiH 49/00)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor nafta i petrohemija (Sl. novine FBiH 49/00)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor hemija i nemetal (Sl. novine FBiH 53/00)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama zaposlenika i poslodavaca za djelatnost trgovine, ugost ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti poljoprivrede, preh ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti građevinarstva, ind ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o djelatnostima srednjeg obrazovanja za teritorij FBiH (Sl. novine FBiH 51/00 ...
Preuzmi dokument
Kolekitvni ugovor za službenike organe uprave i sudske vlasti u FBiH (Sl. novine FBiH 23/00)
Preuzmi dokument
Ispravka Kolektivnog ugovora za službenike organe uprave i sudske vlasti u FBiH (Sl. novine FBi ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u FBiH (Sl. novine FBiH 53/00)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor za granu finansija (Sl. novine FBiH 29/14)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor iz oblasti tekstilne industrije (Sl. novine FBiH 02/08)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor željezničara FBiH (Sl. novine FBiH 11/07)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o izmjenama kolektivnog ugovora željezničara FBiH (Sl. novine FBiH 68/10)
Preuzmi dokument
Granski kolektivni ugovor o elektroprivrednoj djelatnosti u FBiH (Sl. novine FBiH 100/16)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti prometa u FBiH (Sl. nov ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH (Sl. n ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH (Sl. novine FBiH 99/16)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor za područje djelatnost poštanskog prometa (Sl. novine FBiH 89/16)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH (Sl. novine FBiH 78/16)
Preuzmi dokument