Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Za privredu TK obezbjeđeno više od 25 miliona KM kreditnih sredstava

Za privredu TK obezbjeđeno više od 25 miliona KM kreditnih sredstava

Na sjednici Vlade TK (04.07.2017.) usvojena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK iz sredstava Budžeta za 2017. godinu. Ponuda Sparkasse banke proglašena je najpovoljnijom te će joj biti dodijeljen Ugovor o plasmanu kreditne linije privrednim društvima. Tako će 25 miliona KM biti dato na raspolaganje privredi u ovom kantonu, odnosno sa podizanje kredita u ovoj banci sa malom kamatnom stopom.

Taj novac će se privrednicima distribuirati po kamatnoj stopi od 1,2 posto, jer će tri posto kamate subvencionirati iz budžeta TK.

- Mi smo očekivali iznos od 22 ili 23 miliona, a dobili smo više od 25 miliona KM. Možemo kazati da je ovo jedan od najboljih projekata, jer samo mi imamo tu ponudu sa tako niskom kamatom - pojasnio je ministar industrije, energetike i rudarstva TK Srđan Mićanović.

Nakon potpisa ugovora, posao preuzima pomenuta banka, preko koje će ići ponude i filtracija, ali i odgovornost.

- Vlada će se pitati samo koliko novca u određeni sektor treba plasirati - istakao je ministar i dodao da jedna kompanija može dobiti maksimalno dva miliona maraka.

Dodaje da u Vladi očekuju da ovaj kredit dovede do otvaranja novih radnih mjesta, povećanja finansijskog poslovanja i porasta investicija.

- Banka će nas izvještavati o svim informacijama koje dobija od korisnika, uključujući i otvaranje novih radnih mjesta. Intencija nam je da za kredit apliciraju samo kompanije sa područja TK - rekao je Mićanović.

Za sredstva koja su na raspolaganju neće moći konkurisati firme iz duhanske industrije, one koje se bave proizvodnjom alkohola i organizatori igara na sreću. Rok za realizaciju kredita je 12 mjeseci, ali ministar očekuje da se sve sredstva podijele do kraja godine.