Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Wigemark i ambasadori zemalja EU u BiH podržali „Inicijativu 20+5+6“ Udruženja poslodavaca FBiH za rasterećenje privrede i bolji poslovni ambijent

Wigemark i ambasadori zemalja EU u BiH podržali „Inicijativu 20+5+6“ Udruženja poslodavaca FBiH za rasterećenje privrede i bolji poslovni ambijent
Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović i direktor UPFBiH Mladen Pandurević održali su sastanak sa H.E. Larsom-Gunnarom Wigemarkom, šefom Delegacije Evropske unije i specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini i ambasadorima zemalja članica EU akreditiranim u BiH.

Smailbegović i Pandurević su upoznali ambasadora Wigemarka i ambasadore zemalja članica EU sa „Inicijativom 20+5+6", odnosno, setom pet hitnih izmjena i dopuna zakona te izmjenama i dopunama i prijedlozima novih 20 zakona, kao i šest inicijativa koje je Vladi i Parlamentu FBiH uputilo Udruženje poslodavaca s ciljem rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta.
 
Ambasador Wigemark i ambasadori zemalja članica EU dali su punu podršku ovim reformskim inicijativama UPFBiH koje su ključne za brži i efikasniji ekonomski razvoj BiH.

Također, ambasadori su na sastanku istaknuli da očekuju od predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji BiH da daju maksimalan doprinos provedbi reformi i da se u tom procesu rukovode općim i zajedničkim, a ne uskostranačkim, dnevnopolitičkim ili ličnim interesima.