Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Upravi za indirektno oporezivanja upućena Inicijativa za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u

Upravi za indirektno oporezivanja upućena Inicijativa za donošenje Pravilnika o izmjenama i  dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u

Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je direktoru i članovima Upravnog odbora Inicijativu za za donošenje Pravilnika o izmjenama i  dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u.

Naime, prema odredbama važećeg Pravilnika, strani prevoznici prilikom prevoza putnika preko teritorije BiH ne plaćaju PDV-a. Posljedice neplaćanja PDV-a od stranih prevoznika ogledaju se u velikim gubicima u budžetu, smanjenju konkurentnosti domaćih prevoznika, te su domaći prevoznici diskriminirani u odnosnu na strane.

Inicijativom Udruženja poslodavaca FBiH predložene su izmjene Pravilnika u kojima će se:

- Uvesti obaveza plaćanja PDV-a stranim prevoznicima za usluge prevoza putnika

- Domaćim i stranim prevoznicima PDV obračunavati na isti način

- Način obračuna PDV-a uskladiti sa trenutnim načinom obračuna u državama okruženja i državama Evropske unije.

Nadalje, zbog člana 94. i 95. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u nemoguće je uspostaviti princip uzajmnosti povrata PDV-a, odnosno zaključivanje bileteralnih sporazuma sa drugim državama, prije svega sa Hrvatskom i Slovenijom, ali i sa državama poput Švajcarske, Italije, Slovačke, Češke i Mađarske.

Imajući u vidu da važeće odredbe onemogućavaju potpisivanje navedenih sporazuma, smatramo da je u interesu cjelokupne društvene zajednice da se što prije pristupi izmjenama navedenih odredbi.

Inicijativu možete pročitati OVDJE.