Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPKS uputilo zahtjev za usklađivanje Zakona o komunalnim djelatnostima i Odluke Vlade KS o cijeni komunalnih usluga iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje

UPKS uputilo zahtjev za usklađivanje Zakona o komunalnim djelatnostima i Odluke Vlade KS o cijeni komunalnih usluga iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje
Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo obratilo se Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS sa zahtjevom za usklađivanjem Zakona o komunalnim djelatnostima i Odluke Vlade KS o cijeni komunalnih usluga iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje.

Udruženje je podsjetilo ministra Hadžiahmetovića da je Vlada Kantona Sarajevo 21.02.2020. godine donijela Odluku o cijeni komunalnih usluga iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje kojom se utvrđuje cijena komunalne usluge za poslove koje obavljaju kantonalna javna komunalna poduzeća. Odlukom je definirano da se pravnim licima usluge obračuna i fakturiranja vrše prema zapremini stvarno odvezenog otpada, umjesto prema kvadratnom metru korisne izgrađene površine. Međutim, Odluka se u praski ne provodi.

Obzirom da je važeći metod obračuna odvoza komunalnog otpada praktično parafiskalni namet, iz Udruženje poslodavaca KS smatraju da bi se promjenom metodologije obračuna pomoglo privrednim subjektima u periodu izuzetno otežanog poslovanja uslijed pandemije, te je zatražen hitan sastanak radi upoznavanja sa budućim aktivnostima Ministarstva i Vlade KS na provođenju ove odluke.