Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH traži da se od plaćanja uvoznih dažbina oslobode i rezervni dijelovi opreme, odnosno mašina

UPFBiH traži da se od plaćanja uvoznih dažbina oslobode i rezervni dijelovi opreme, odnosno mašina
Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je dopis direktoru Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kao i predsjedavajućem i svim članovima Upravnog odbora UIO u kojem se traži da se od plaćanja uvoznih dažbina oslobode i rezervni dijelovi opreme, odnosno mašina.

Članom 6. Odluke od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini, koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove odnosno osuvremenjenje postojeće proizvodne tehnologije, a kojom se obavlja neposredna proizvodna djelatnost. S tim u vezi neophodno je izmijeniti član 6. Odluke na način da se od plaćanja uvoznih dažbina oslobode i rezervni dijelovi opreme, odnosno mašina iz stava 1.

Obzirom da je riječ o mašinama koje se ne proizvode u Bosni i Hercegovini i da se najveći broj dijelova za te mašine ne proizvodi u Bosni i Hercegovini, ili se ne mogu naći originalni dijelovi, treba primijeniti istu analogiju, odnosno ako se može mašina osloboditi od plaćanja uvoznih dažbina, može i rezervni dio.

Usvajanjem inicijative UPFBiH povećala bi se konkurentnost bh. privrednika, povećao bi se izvoz, jer bi se moglo odgovoriti potrebama Europskog tržišta, a došlo do i povećanja ekonomskog rasta.

Eventualni gubitak u budžetu koji bi mogao nastati zbog neubiranja uvoznih dažbina na rezervne dijelove višestruko bi se nadoknadio kroz naplatu PDV-a na proizvode i usluge.