Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH povodom smrti Alije Remze Bakšića: Predano je radio u interesu poslodavaca i socijalnih partnera

UPFBiH povodom smrti Alije Remze Bakšića: Predano je radio u interesu poslodavaca i socijalnih partnera
Rukovodstvo i uposlenici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine sa tugom i žalošću su primili vijest o iznenadnoj smrti Alije Remze Bakšića. Alija Remzi Bakšić bio je jedan od osnivača i prvih direktora Udruženja poslodavaca FBiH, a obavljao je i dužnost direktora Asocijacije poslodavaca Bosne i Hercegovine.

Njegovim zalaganjem i predanim radom animirao je brojne kompanije da se pridruže UPFBiH i da zajednički rade na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta za privredu u FBiH i BiH. Bio je predan i posvećen socijalnom dijalogu, zastupajući stav da samo zajednički rad i kompromisna rješenja mogu voditi ka prosperitetu i napretku.

Tokom angažmana u Udruženju poslodavaca FBiH i Asocijaciji poslodavaca BiH ulagao je dodatne napore kako bi se ostvarili kontakti i saradnja sa domaćim i stranim sličnim udruženjima i organizacijama u regionu i Europi.

Aliju Remzu Bakšića pamtit ćemo kao ponajprije kao prijatelja, saradnika uvijek spremnog pomoći i kroz zajednički rad doći do najboljih rješenja u interesu, kako poslovne zajednice tako i radnika i države, ali i predanog profesionalca.

Alija Remzo Bakšić rođen je 1943. godine. Ekonomski fakultet je završio 1968. godine u Sarajevu. Tokom profesionalne karijere obavljao je brojne značajne funkcije u privredi, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Federaciji BiH.  

Dao je izuzetan doprinos u razvoju i afirmaciji ugleda Udruženja, kao i  izuzetan dugogodišnji uspješan rad u organima Udruženja.

Duboko potreseni njegovom smrću, Udruženja poslodavaca FBiH porodici i prijateljima Alije Remze Bakšića izražava duboko saučešće. Neka mu je laka zemlja bosanska.