Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH Ministarstvu finansija FBiH uputilo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

UPFBiH Ministarstvu finansija FBiH uputilo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je Ministarstvu finansija FBiH Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću. Usvajanjem izmjena i dopuna na zakon, koje je predložilo Udruženje, doprinijelo bi se smanjenju korupcije u FBiH, poštivanju zakonskih odredbi i osiguranju jednakih uslova za sve priređivače igara na sreću.

Glavni cilj donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću jeste smanjenje korupcije državnih službenika i funkcionera. Iako je Zakon o igrama na sreću („Službene novine FBiH", broj: 48/15 i 60/15) propisao da se kladionice ne smiju nalaziti na udaljenosti manjoj od 100 m od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola, praksa je pokazala da se veliki broj kladionica u FBiH nalazi u krugu manjem od 100 m od  ovih objekata. Bez obzira na to da li se radi o prostorima zatečenim u momentu donošenja ovog zakona, ili su naknadno izgrađeni, uočena je korupcija kod nadležnih općinskih službi prilikom izdavanja dokaza da se uplatno mjesto nalazi na zakonom propisanoj udaljenosti. Istovremeno, Zakon nije predvidio nikakvu kontrolu takvog stanja.

Naime, prema članu 89. Zakona o igrama na sreću („Službene novine FBiH", broj: 48/15 i 60/15) i članu 12. Pravilnika o prostornim, tehničkim i drugim uslovima za priređivanje igara na sreću klađenja („Službene novine FBiH", broj: 23/16) priređivač je dužan uz zahtjev za izdavanje odobrenja za priređivanje kladioničkih igara Ministarstvu dostaviti relevantan dokaz izdat od strane nadležne općinske službe na čijoj se teritoriji nalazi lokacija novog uplatnog mjesta (izvod iz kopije katastarskog plana sa pismenim zaključkom o udaljenosti, potvrda, nalaz komisije, ili dr.) čime dokazuje da se novo uplatno mjesto nalazi na udaljenosti od najmanje 100 m od vjerskih objekta, te osnovnih i srednjih škola. Ovakve odredbe ostavljaju mogućnost koruptivnih radnji, u smislu da određeni priređivači, iako ne ispunjavaju zakonom propisane uvjete, dobiju dokaz od općinske službe, dok pojedini priređivači, iako ispunjavaju zakonom propisane uvjete, ne dobiju dokaz od općinske službe.

Također, uslov o udaljenosti kladionica od škola i vjerskih objekata nije postojao u ranije važećem Zakonu. Obzirom da se odobrenje izdaje na period od dvije godine, priređivači imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za produženje odobrenja. Međutim, produženje odobrenja za priređivanje igara na sreću klađenja nije uvjetovano dostavljanjem dokaza Ministarstvu da se uplatna mjesta ne nalaze na udaljenosti manjoj od 100 metara, nego je uvjetovano dostavljanjem ovjerene izjave o ispunjavanju prostornih i tehničkih uslova za priređivanje igara na sreću klađenja. Posljedica toga je što veliki broj kladionica koje su dobile odobrenje prema ranijem zakonu ne ispunjavaju ovaj uslov, a niko to ne kontroliše.

Udruženje insistira na preciziranju zakonskih odredbi kojima će se smanjiti korupcija. To će se postići:
  • izmjenom zakonskih odredbi (uvođenjem kontrole od strane inspekcije, te propisivanjem obaveze Ministarstva da prije produženja odobrenja za priređivanje igara na sreću klađenja mora zatražiti službenim putem dokaz da priređivač ispunjava prostorne uvjete), ili
  • alternativno brisanjem odredbi kojima se propisuje obaveza udaljenosti od 100 m od vjerskih, odnosno školskih objekata.
Udruženje je predložilo i da se propiše obaveza Ministarstva da prije produženja odobrenja za priređivanje igara na sreću klađenja zatraži službenim putem od nadležne općinske službe dokument kojim se dokazuje da priređivač ispunjava prostorne uvjete u pogledu udaljenosti od 100 m od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola. Predloženo je i propisivanje nadležnost inspektora da vrši kontrolu da li priređivači igara na sreću klađenja ispunjavaju prostorne uvjete u pogledu udaljenosti i da ukoliko utvrdi nepravilnosti u pogledu ispunjenosti prostornih uvjeta podnese izvještaj nadležnom organu o utvrđenim nepravilnostima.