Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH istraživanje o izazovima kompanija usred aktuelnog kriznog stanja

UPFBiH istraživanje o izazovima kompanija usred aktuelnog kriznog stanja Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, uz tehničku podršku Međunarodne organizacije rada (ILO) i u partnerstvu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), provodi istraživanje preduzeća kako bi razumjeli situaciju i izazove usljed trenutne krize uzrokovane COVID-19. Odgovore iz ankete koristit će se u razgovorima sa vlastima, bankama i ostalim interesnim skupinama.

Anketi možete pristupiti na OVDJE.

Udruženje poslodavaca FBiH naglašava da je u potpunosti operativno tokom pandemije, te da nastavlja pružati usluge članstvu.