Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH i Sindikat trgovine potpisali Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH

UPFBiH i Sindikat trgovine potpisali Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH

Predsjedavajući pregovaračkog tima Grupacije poslodavaca iz oblasti trgovine pri Udruženju poslodavaca FBiH Edin Ibrahimović i predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Mersiha Ferhatović-Beširovićpotpisali su u Mostaru 09. aprila 2018. godine Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH.

„Udruženje poslodavaca FBiH potpisivanjem ovog Kolektivnog ugovora, ispunjava obećanje dato radnicima da ne trebaju brinuti u vezi sa garantiranjem njihovih prava kroz kolektivne ugovore. U pregovaračkom timu UPFBiH bili su predstavnici većine najvećih trgovačkih lanaca u FBiH. Današnjim potpisivanjem na najbolji način potvrđujemo da je naš interes zadovoljstvo naših radnika", istaknuo je Edin Ibrahimović, predsjedavajući pregovaračkog tima UPFBiH. 

Predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH Mersiha Beširović istaknula je da je potpisivanje Kolektivnog ugovora od izuzetnog značaja za radnike ove oblasti, te da se ovim činom ruši sterotip da je ovo sektor u kojem se masovno krše prava radnika.

„Imidž ovog sektora u javnosti je da ovdje vlada apsolutna pravna anarhija, potpisivanjem Kolektivnog ugovora i zajedničkim snagama predstavnika Vlade, Sindikata i Udruženja poslodavaca polako mijenjamo tu sliku" istaknula je Beširović. 

Svečanom potpisivanju nazočio je i federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović koji je istaknuo kako je potrebno unaprijediti poslovnu klimu i omogućiti poslodavcima da budu konkurentni na tržištu, što će u konačnici rezultirati da se značajnija sredstva mogu alocirati radnicima.

- Današnji čin je rezultat plodonosnog socijalnog dijaloga. Suradnja između Udruženja poslodavaca i Sindikata je konkretizirana ovim Kolektivnim ugovorom - dodao je Vujanović.

Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH se definiraju pitanja iz radnih odnosa i u vezi sa radnim odnosima, način utvrđivanja plaće i plaće po osnovu radnog učinka, način i visina obračuna povećanja plaće po osnovu otežanih uslova rada, naknada plaće, način i visina utvrđivanja naknade za službena putovanja, uvjeti i visina naknade plaće zbog odsustva sa rada žene za vrijeme trudnoće u slučaju kad ne može biti raspoređena na druge poslove, pravo na otpremninu, uvjeti za rad Sindikata, postupak kolektivnog pregovaranja i način mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova, raskidanje kolektivnog ugovora. 

Iz UPFBiH još jednom naglašavaju da su za Udruženje granski kolektivni ugovori  neupitni. Također, naglašavaju da nastavljaju pregovore sa granskim sindikatima s ciljem potpisivanja kolektivnih ugovora u onim oblastima za koje to još nije završeno.Sa današnjim potpisivanjem na snazi su četiri granska kolektivna ugovora i to za djelatnost prometa, djelatnost trgovine i uslužnih djelatnosti, preradu drveta i papira i komunalne djelatnosti, te da su u toku pregovori za tri granska ugovora - za djelatnost prerade i proizvodnje metala, djelatnost tekstilne industrije i djelatnost hemije i nemetala. Također su pokrenuti pregovori sa Sindikatom z djelatnost finansija, a do kraja godine Udruženje poslodavaca planira pokrenuti pregovore za potpisivanje pet GKU i to u oblasti građevinarstva, prehrambrene i duhanske industrije, za djelatnost ugostiteljstva i turizma, djelatnost IT sektora i grafičke industrije.