Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH i SDP BiH o "Inicijativi 20+5+6" i Zakonu o minimalnoj plaći

UPFBiH i SDP BiH o
Predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH su danas održali sastanak sa predstavnicima SDP-a BiH na kojem su razgovarali o inicijativi Uduženja za poboljšanje poslovnog ambijenta i Zakonu o minimalnoj plaći.

Predstavnici SPD-a već ranije su istakli da će podržati smanjenje poreza i doprinosa, predloženo od strane Udruženja, te da je potrebno usvojiti i zakon o minimalnoj plaći koji su pripremili.