Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH i Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH o Nacrtu zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

UPFBiH i Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH o Nacrtu zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
Ministar razvoja, poduzetništva i obrta FBiH Amir Zukić i direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević održali su 12. januara 2021 godine sastanak na kojem je razgovarano o Nacrtu zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva u FBiH, čiji je predlagač pomenuto ministarstvo. Sastanku su prisustvovali i savjetnici ministra Zdravko Čerović i Sead Džiho, kao i sekretar UPFBiH Mersiha Jusić i pravnica Jasmina Kurspahić.

Na sastanku je razgovarano o ranije dostavljenim primjedbama i sugestijama UPFBiH na ovaj zakon, te se tražilo dodatna pojašnjenja za pojedine članove.

Udruženje u primjedbama, između ostalog traži i dodavanje novog poglavlja u Zakon pod nazivom Procjena učinaka propisa na malo gospodarstvo - test malog i srednjeg poduzetništva (MSP TEST). Ova procjena bi obuhvatila postupak donošenja odluka o propisima na temelju dokaza i prikupljenih relevantnih podataka, koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljeg rješenja za donošenje propisa ili za poduzimanje nenormativnih aktivnosti i mjera s ciljem kako bi se osigurala detaljna analiza učinka propisa na malo i srednje poduzetništvo.

Također, Udruženje traži proširenje poticajnih mjera za poboljšanje konkurentnosti malog gospodarstva koje, između ostalog, podrazumijevaju kreditiranje pod povoljnijim uslovima, davanje pomoći za pokretanje poslovanja, istraživanje i edukaciju, kao i pojednostavljenje postupaka za osnivanje, poslovanje i razvoj subjekata malog gospodarstva.

Predstavnici UPFBiH su na sastanku također ukazali na neophodnost izmjene pojedinih članova Zakona te je dogovoreno da će Ministarstvo većinu primjedbi ugraditi u tekst Zakona. Dogovoren je nastavak saradnje na izradi ovog zakona.
 
Primjedbe UPFBiH možete pogledati OVDJE.