Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH i FZZZ o osnivanju Edukacionog centra UPFiH i mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica

UPFBiH i FZZZ o osnivanju Edukacionog centra UPFiH i mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica
Direktor Udruženja poslodavaca FBiH održao je 08. oktobra 2020. godine sastanak sa direktoricom Federalnog zavoda za zapošljavanje Helenom Lončar. Sastanku su također prisustvovali i Marijana Šećibegović koja bi trebala obavljati funkciju v.d. direktorice Edukacijskog centra UPFBiH i ekonomski analitičar UPFBiH Husein Al-Baldawi.

Na sastanku je razgovano o osnivanju Edukacionog centra Udruženja poslodavaca FBiH i načinu raspodjele sredstava za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije koji proizlazi iz Nacrta uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije Covid-19. Vlade FBiH. Obzirom da već postoji obaveza isplate novčane naknade nezaposlneim osobama, prijedlog Udruženja poslodavaca FBiH je da se novčana naknada preusmjeri poslodavcima koji bi vratili otpuštene radnike na posao. Ova mjera rezultirat će vraćanjem otpuštenih radnika na posao, sprečavanjem davanja novih otkaza, očuvanjem opstanka mnogih kompanija u FBiH i nastavak nesmetanog obavljanja privrednih aktivnosti. Međutim, direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje istakla je da zakonska regulativa trenutno ne dozvoljava da se preko FZZZ vrši raspodjela sredstava za saniranje negativnih ekonomskih posljedica pandemije COVID-19.

Nadalje, Lončar je pozdravila aktivnosti Udruženja posldoavaca FBiH na osnivanju Edukacionog centra, te je obećala pružiti svaki vid podrške radu Centra. Obzirom da će Centar vršiti teoretsku i praktičnu obuku nezaposlenih osoba s ciljem njihovog lakšeg zapošljavanja, u interesu je Federalnog zavoda za zapošljavanje da takav centar radi u punom kakapcitetu kako bi se smanjila stopa nazposlenosti FBiH, a naročito mladih i žena. Zaključeno je da će se uspostavit partnerski odnos između ove dvije organizacije potpisivanjem meomoraduma o saradnji.