Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH i Agencija za javne nabavke BiH o Nacrtu zakona o izmjena i dopunama Zakona o javnim nabavkama

UPFBiH i Agencija za javne nabavke BiH o Nacrtu zakona o izmjena i dopunama Zakona o javnim nabavkama
Članovi radne grupe za izradu primjedbi na Nacrt zakona o izmjena i dopunama Zakona o javnim nabavkama Udruženja poslodavaca FBiH Hajrudin Buza i Fikret Plevljak, održali su 23. septembra 2019. godine sastanak sa direktorom Agencije za javne nabavke BiH Đenanom Salčinom.

Agencija za javne nabavke BiH uskoro će uputiti Vijeću ministara BiH Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, od kojeg se očekuje da konačno reformira sistem javnih nabavki, jer je u ovoj oblasti godinama bilo dosta malverzacija.

Na sastanku je razgovarano o primjedbama na Nacrt koje će Udruženje poslodavaca FBiH još jedanput dostaviti Agenciji na razmatranje. Agencija za javne nabavke BiH će opravdane primjedbe Udruženja poslodavaca FBiH preuzeti kao svoje, zaključeno je na sastanku.