Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH dalo komentare na Izvještaj BiH o Torino procesu 2018.-2020.

UPFBiH dalo komentare na Izvještaj BiH o Torino procesu 2018.-2020.
Udruženje poslodavaca u FBiH je na diskusionom sastanku, održanom 10. aprila  u Sarajevu, dalo komentare na Izvještaj BiH o Torino procesu 2018.-2020. kojim su predstavljeni ključni uspjesi i izazovi za stručno obrazovanje i usavršavanje te zapošljavanje i razvoj tržišta rada u Bosni i Hercegovini.

Sastanak su zajedno organizovali Europska fondacija za obuku (ETF) i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uz učešće predstavnika ministarstava obrazovanja entiteta i kantona, službi za zapošljavanje i poslodavačkih organizacija iz Bosne i Hercegovine.

Komentari i prijedlozi preporuka UPFBiH su se odnosili na finansiranje praktične obuke u kompanijama te podršku zakonskim rješenjima koja na drugačiji način uređuju posredovanje u zapošljavanju.

Primjedbe poslodavaca se odnose na predložena rješenja da finansiranje praktične obuke bude isključiva obaveza ionako preopterećih poslodavaca. Poslodavci smatraju da u narednih pet-šest godina u finansiranju praktične obuke trebaju participirati i druge institucije, odnosno ministarstva, službe za zapošljavanje i drugi fondovi.

Što se tiče zapošljavanja i tržišta rada potrebno je redefinisati pojam nezaposlene osobe, jasno i precizno definisati prava i obaveze nezaposlenih osoba i propisati aktivne mjere zapošljavanja i obavezu utvrđivanja individualnog plana zapošljavanja. Udruženje poslodavaca FBiH smatra da se treba ukinuti obaveza uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje od strane službi za zapošljavanje već da to bude obaveza zavoda za zdravstveno osiguranje. Time bi se napravila jasna distinkcija između lica koja stvarno traže zaposlenje i onih koji su na evidenciji službi za zapošljavanje samo zbog ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje. Obzirom na potvrđenu činjenicu u pomenutom izvještaju da je poresko opterećenje rada jako veliko, predlaže se ubacivanje preporuke kojom će se podržati sve buduća zakonska rješenja u Federaciji BiH (Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit) kojim će se stimulisati ulaganja u obrazovanje (školarine, stipendije, troškovi prakse i obuke, naknada troškova volontiranja, i drugo) i poreske olakšice po osnovu reinvestiranja, zapošljavanja lica sa invaliditetom i novog zapošljavanja.