Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH će tražiti precizno definisanje i utvrđivanje tačnih kriteriji za dodjelu sredstava za pomoć privredi, na bazi prijedloga kriterija koje će utvrditi UPFBiH

UPFBiH će tražiti precizno definisanje i utvrđivanje tačnih kriteriji za dodjelu sredstava za pomoć privredi, na bazi prijedloga kriterija koje će utvrditi UPFBiH
Članovi Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH, na sjednici održanoj 04. februara 2021. godine, nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice UO, raspravljali su o prijedlogu za najefikasnije načine dobijanja poticaja od strane Vlade FBiH i kantonalnih vlada za 2021. godinu. Naime, privrednici su istakli da su se dosadašnje mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica vlada na svim nivoima pokazale nedostatne, te da uspostavljeni kriteriji za odobrenje tih sredstava nisu bili pravedni.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović naglasio je da u Prijedlogu budžetu Federacije BiH za 2021. godinu, usvojenom na sjednicama oba doma PFBiH, četiri grupe sredstava su namijenjene privredi. Planirana su sredstva u Fond za stabilizaciju privrede od 150 miliona KM, za Program zapošljavanja 50 miliona KM, za finansijsku pomoć nižim nivoima vlasti, kantonima 200 miliona KM i 30 miliona KM općinama, za jačanje Garancijskog fonda dodatnih 25 miliona KM. Najavljeno je i da će Vlada stimulirati kreditiranje poslovnih subjekata uz garancije Garancijskog fonda, te regresirati i kamate za sve korisnike tako osiguranih kredita. Kroz transfere nižim nivoima vlasti također postoji mogućnost finansiranja određenih programa koji će voditi oporavku mikro i malog preduzetništava, naznačeno je u Budžetu FBiH.

Poučeni dosadašnjim lošim iskustvom, Udruženje poslodavaca FBiH će tražiti da se precizno definišu i utvrde tačni kriteriji za dodjele navedenih namjenskih budžetskih sredstava od svih nivoa vlasti, na bazi prijedloga kriterija koje će utvrditi UPFBiH. Poslodavci su naglasili da prilikom kreiranja kriterija, ali i samih mjera, veliki primat mora biti sadržavanje postojećih radnih mjesta. Jedan od uslova na kome će insistirati UPFBIH je da kriteriji za dodjelu sredstava moraju biti jedinstveni za sve nivoe vlasti. Također  kao kriteriji za dodjelu sredstava svakako treba biti broj zaposlenih, pad prihoda te podsticaj preduzećima koji imaju mogućnost zapošljavanja i daljeg razvoja. Poslodavci će insistirati da jedan od ključnih kriterija za podsticaj novom zapošljavanju mora biti isključivo namjena za realni sektor. Jedan od kriterija o kojima Vlada mora voditi računa je da se isključuju oni subjekti koji su pravo na subvenciju ili pomoć ostvarili iz budžeta drugog nivoa vlasti. Na sjednici je također predloženo da jedan od zahtjeva UPFBiH treba biti podrška izvoznicima u cilju konkurentnosti jer bez izvova nema privrede, te ukidanje brojnih dozvola (renta, građevinske dozvole) za nove investicije.

Udruženje poslodavaca će na bazi konkretnih prijedloga koji su izneseni na današnjoj sjednici pripremiti Prijedlog mjera za poticaje od strane kantonalnih i Vlade FBiH koje će dostaviti svim članovima UO te vladama svih nivoa.

Nadalje, direktor UPFBiH Mladen Pandurević obavijestio je prisutne da je u konsultativno tijelo za rekonstrukciju tunela Crnaja, formiranog na inicijativu UPFBiH, ispred Udruženja imenovan Jusuf Džafić, predsjednik Udruženja privrednika Jablanica. Cilj formiranja ovog tijela jeste osiguravanje kontinuirane komunikacije i koodrinisanog djelovanja između svih relevantnih subjekata, te fleksibilnosti u izvođenju građevinskih radova kako bi se zajednički i blagovremeno preduprijedili problemi koje bi se eventualno mogli pojaviti tokom izvođenja sanacionih radova na tunelu Crnaja.

Pod tekućim pitanjima članovi su raspravljali o radnim grupama u Vijeću ministara u kojima je Udruženje imenovalo svoje predstavnike, a koje su formirane s ciljem rada na zakonskoj reguativi za poboljšanje poslovnog ambijenta. Obzirom da od dostavljanja naših predstavnikasu ove grupe neaktive od samog osnivanja, Udruženje poslodavaca FBiH će najprije tražiti stav Unije udruženja poslodavaca RS, partnera u radim grupama, a potom i zvanično izjašnjenje od Vijeća ministara BiH po pitanju aktivacije pomenutih tijela.
Članovi su pod istom tačkom u skladu sa Statutom odobrili izmjenu članova Upravnog odbora na određeno vrijeme, odnosno do Izborne skupštine, jer su određeni dosadašnji članovi preuzeli funkcije u drugim institucijama/kompanijama.

Pokrenuto je i pitanje obračuna PDV-a. Naime, primjenom elektronskog KUF-a i KIF-a u obračun se prihvataju samo fakrure koje su na protokol zaprimljene do posljednjeg dana tekućeg mjeseca, a sve fakture nakon toga ulaze u obračun za naredni mjesec. Ovo rješenje je neprihvatljivo u praksi te će Udruženje poslodavaca FBiH pokrenuti neophodne korake za rješavanje ovog problema.