Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Unapređenje javnih politika kroz platformu eKonsultacije

Unapređenje javnih politika kroz platformu eKonsultacije

Ministarstvo pravde BiH pokrenulo je platformu „eKonsultacije" s ciljem da zainteresovanoj javnosti, organizacijama civilnog društva i građanima omogućiti učešće u kreiranju i provedbi javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH.

Platforma omogućava potpuno i pravovremeno informiranje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta o procesu donošenja određenih pravnih akata, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika. Ideje, sugestije i dodatne informacije prikupljene na ovaj način bit će korištene za unapređenju javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH.

Udruženje poslodavaca FBiH će obavještavati svoje članice o zakonskim i podzakonskim aktima koji su predmet rasprave, a koje su od interesa za privredu BiH, kao i o datumima do kojeg trebaju dostaviti svoje prijedloge.

Članice su slobodne da svoje primjedbe i sugestije prijavljuju ili putem Udruženja ili samostalno.