Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženju poslodavaca FBiH predstavljen projekat „Jačanje učešća malih i srednjih preduzeća u sistemu javnih nabavki i kapaciteta lokalnih ugovornih organa u BiH“

Udruženju poslodavaca FBiH predstavljen projekat „Jačanje učešća malih i srednjih preduzeća u sistemu javnih nabavki i kapaciteta lokalnih ugovornih organa u BiH“

Članica Udruženja poslodavaca FBiH PricewaterhouseCoopers BiH počela je sa implementacijom projekta „Jačanje učešća malih i srednjih preduzeća u sistemu javnih nabavki i kapaciteta lokalnih ugovornih organa u BiH", finansiran kroz Good Governance Fund Vlade Velike Britanije.

Uvažavajući doprinos Udruženja poslodavaca FBiH Projektu, 04. jula 2018. godine održan je sastanak projekt menadžerice Lejle Ibranović  i drektora UPFBiH Mladena Pandurevića na kojem je predstavljen projekat i obavljene konsulatcije. Konsultacije su se odnosile na određene aktivnosti Projekta, odnosno selekciju ugovornih organa malih i srednjih preduzeća koji će biti dio dijagnostike planirane projektom, ali i kojima će se pružati tehnička podrška s ciljem jačanja njihovih kapaciteta za učešće u javnim nabavkama.

Udruženje poslodavaca FBiH će pružiti podršku implementaciji određenih aktivnosti Projekta.