Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca FBiH uputilo inicijativu za izmjenu Uputstva o postupka izvoza

Udruženje poslodavaca FBiH uputilo inicijativu za izmjenu Uputstva o postupka izvoza

Krajem juna 2017. godine u prostorijama Udruženja poslodavaca FBiH održan je sastanak sa firmama koje imaju problem sa podnošenjem carinskih prijava u postupku izvoza. Naime, prema postojećem rješenju iz člana 4. Uputstva o postupku izvoza, carinske prijave se podnose u pisanom obliku ili korištenjem tehnike obrade podataka. Ovakav način je prevaziđen, oduzima puno vremena, ali i sredstava, te ne dovodi do poboljšanja kvaliteta carinskih kontrola.

Prilikom ulaska i izlaska robe u navedene zemlje ista se evidentira samo elektronski, stoga je izražena potreba za usaglašavanjem carinskih propisa u BiH sa carinskim propisima susjednih država i Europske unije.

Također, prema postojećem rješenju iz člana 12. Uputstva o postupku izvoza carinski službenik izlaznog carinskog ureda fizički istup robe iz carinskog područja BiH potvrđuje zabilješkom na poleđini primjerka 3 EX 1 prijave. Ovjereni primjerak prijave se vraća deklarantu ili licu naznačenom u prijavi, te se dalje dostavlja pošiljaocu ili izvozniku.

Pošiljaoc/izvoznik mora u evidenciji imati taj primjerak u fizičkom obliku, za potrebe kontrole stvarnog istupa robe, poreza na dodatu vrijednost ili drugih indirektnih poreza i primjena mjera trgovinske politike. Međutim, izvoznici imaju problem sa dokazivanjem da je roba napustila područje BiH, jer ne dođu u posjed primjerka 3 EX 1 prijave. Ona se vraća vozačima, koji u najvećem broju slučajeva nisu organizovani od strane izvoznika, strani su državljani, te prijavu ne dostave izvozniku.

Postojeće rješenje je potpuno nepraktično i nepotrebno i dovodi do poteškoća prilikom dokazivanja izlaska robe sa područja BiH zbog čega su izvoznici izloženi plaćanju prekršajnih kazni i nemogućnosti povrata PDV-a, zbog čega se destimuliše izvoz i narušava  vanjskotrgovinski bilans zemlje.

Inicijativa Udruženja poslodavaca FBiH upućena je Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje, te je zatražen sastanak sa predstavnicima Sektora za carine UIO.

Inicijativu možete preuzeti OVDJE.