Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca FBiH upozorava da Vlada FBiH novcem privatnih kompanija finansira nerad uprava pojedinih javnih preduzeća

Udruženje poslodavaca FBiH upozorava da Vlada FBiH novcem privatnih kompanija finansira nerad uprava pojedinih javnih preduzeća

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine upozorava na neravnopravan tretman javnih i privatnih preduzeća od strane institucija vlasti u BiH i FBiH, a na štetu privatnih kompanija i poslodavaca.

Godinama smo svjesni lošeg rukovođenja i upravljanja u dijelu preduzeća u državnom i većinski državnom vlasništvu, koje rezultira milionskim dugovanjima za poreze i doprinose, pri čemu nema adekvatnih sankcija za bivše i sadašnje članove menadžmenta i upravljačkih struktura u tim preduzećima.  Ukoliko pak privatne kompanije kasne ili ne uplaćuju poreze i doprinose, to redovno vodi inspekcijskom nadzoru, plaćanju zateznih kamata na dugovanja,  često stečaju i sudskom procesu protiv vlasnika/menadžera firme.

Nedavno je Vlada FBiH ponovila Javni poziv za kandidovanje programa utroška preostalih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta FBiH za 2017. godinu u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i indstije „tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika".  Za ovu svrhu Vlada FBiH je u Budžetu za 2017. godinu izdvojila ukupno 1,5 miliona KM. Tako se novcem uzetim od poreznih obaveznika, najčešće privatnih kompanija iz realnog sektora, kupuje socijalni mir, plaća nerad i nemar menadžera i upravljačkih struktura u takvim preduzećima u kojima već odavno vlada nepisano pravilo imenovanja na rukovodeće pozicije „podobnih, a ne sposobnih". 

Također smo svjedoci da umjesto najavljenog „poboljšanja poslovnog ambijenta i snižavanja cijene rada" na koje se Vlada FBIH obavezala Reformskom agendom, u protekle dvije i po godine kontinuirano predlaže zakone i donosi uredbe i odluke kojima se dodatno povećavaju troškovi proizvodnje, cijena rada i smanjuje konkurentnost privrede FBiH.

Još jednom podsjećamo da na spisku najvećih dužnika  za poreze, doprinose, naknade i druge takse kojeg je objavila Porezna uprava Federacije BiH krajem juna ove godine, među prvih deset kompanija koje budžetu FBiH duguju stotine miliona KM nema niti jedne privatne kompanije, a dug javnih kompanija po ovom osnovu je iz dana u dan sve veći.

Umjesto kupovine socijalnog mira (i glasova na izborima) novcem poreznih obveznika, UPFBiH traži da se sistemski riješi pitanje dugovanja javnih preduzeća, omogući ravnopravan tretman državnih i privatnih preduzeća pri naplati poreza i doprinosa, provođenju kontrolnih mjera inspekcijskog i drugog nadzora, primjena Zakona o stečaju  i slično.