Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca FBiH otvara ured u Tuzli

Udruženje poslodavaca FBiH otvara ured u Tuzli

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević će u petak 20. jula 2018. godine potpisati ugovor o najmu sa predstavnicima Općine Tuzla, čime će se stvoriti preduslovi za otvaranje ureda Udruženja u Tuzli.

Udruženje je u posljednje vrijeme omasovljeno brojem članica sa područja Tuzlanskog kantona te se stvorila potreba za otvaranjem ureda, a sa ciljem pružanja boljih usluga članstvu i stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja.

Ured se otvara za potrebe Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kanota pri UPFBiH, a pružit će članovima besplatne pravne savjete, pravnu pomoć, informacije bitne za njihove poslovanje i ostale usluge koje Udruženje poslodavaca FBiH osigurava svom članstvu.